Turco | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Pedir un formulario
Când a fost emis [documentul]?
[belge] ne zaman verildi?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Unde a fost emis [documentul]?
[belge] nerede verildi?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Când îți expiră ID-ul?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mi s-a furat [documentul].
[belge] belgem çalındı.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Informația este confidențială.
Bu bilgi özeldir.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Cum vă cheamă?
Adınız nedir?
Preguntar a alguien cómo se llama
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Unde locuiți?
Nerede yaşıyorsunuz?
Preguntar a alguien dónde vive
Care este adresa dumneavoastră?
İkamet adresiniz nedir?
Preguntar a alguien su dirección
Ce cetățenie aveți?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Când ați ajuns în [țara]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Starea mea civilă este ___________.
Medeni halim ___________.
Indicar tu estado civil
Singur
bekar
Estado civil
Căsătorit/ă
evli
Estado civil
separat/ă
ayrılmış
Estado civil
divorțat/ă
boşanmış
Estado civil
concobinaj
birlikte yaşıyor
Estado civil
într-o uniune civilă
medeni birliktelik
Estado civil
necăsătorit/ă
evlenmemiş çift
Estado civil
partener/ă de viață
medeni ortaklık içinde
Estado civil
văduv/ă
dul
Estado civil
Aveți copii?
Çocuğunuz var mı?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Indicar que quieres empadronarte
Ce documente trebuie să aduc?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Există vreo taxă de înregistrare?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Preguntar por la cobertura del seguro
Taxe pentru spitalizare
Hastane masrafları
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Onorarii ale medicilor specialiști
Uzman doktor ücretleri
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Test de diagnosticare
Tanı koyma testleri
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Intervenții chirurgicale
Cerrahi operasyonlar
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tratament psihiatric
Psikiyatri tedavisi
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tratamente dentare
Diş tedavisi
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tratamente oftalmologice
Göz tedavisi
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

De ce solicitați o viză de intrare?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Cum îmi pot extinde viza?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Informarte de cómo ampliar tu visado
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Vize başvurum neden reddedildi?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Este permisul meu de conducere valid aici?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Aș vrea să mă înscriu la __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
testul teoretic
teorik sınav
Tipo de examen
examenul practic
direksiyon sınavı
Tipo de examen
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
Adresa
adres
Datos que se podrían cambiar
nume
ad
Datos que se podrían cambiar
fotografia
fotoğraf
Datos que se podrían cambiar
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
pierdut
kayıp
Problemas con el permiso de conducir
furat
çalınmış
Problemas con el permiso de conducir
distrus
hasarlı
Problemas con el permiso de conducir
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Nu am antecedente penale.
Sabıka kaydım yoktur.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Am nivelul necesar de [limbă].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Partenerul meu este __________.
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge