Esperanto | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Где я могу найти форму для ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Pedir un formulario
Когда был выдан ваш документ?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Где был выдан ваш [документ] ?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Когда истекает срок вашего паспорта?
Kiam elspiras via legitimilo?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Какие документы мне нужно принести для_______?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Мой [документ] украли.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Я заполняю это заявление от лица______.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Информация конфиденциальна.
La informo estas konfidenca.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Как вас зовут?
Kiel vi nomiĝas?
Preguntar a alguien cómo se llama
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Где вы живете?
Kie vi loĝas?
Preguntar a alguien dónde vive
Каков ваш адрес?
Kio estas via adreso?
Preguntar a alguien su dirección
Какое у вас гражданство?
Kio estas via civitaneco?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Когда вы въехали в страну?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Мое семейное положение -_______.
Mia edzecostato estas ___________.
Indicar tu estado civil
холост
senedza
Estado civil
Женат/замужем
edziĝinta
Estado civil
Разведен/а
apartiga
Estado civil
Разведен/а
eksedziĝinta
Estado civil
в сожительстве
kunviva
Estado civil
в гражданском браке
en civila kuniĝo
Estado civil
Не женатая пара
fraŭlaj partneroj
Estado civil
в домашнем партнерстве
en hejma partnereco
Estado civil
вдовец/вдова
vidvina
Estado civil
У вас есть дети?
Ĉu vi havas infanojn?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Mi ŝatus registri en la urbo.
Indicar que quieres empadronarte
Какие документы мне нужно принести?
Kion dokumentojn mi alportus?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Мне нужно платить за регистрацию?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Мне нужна частная медицинская страховка?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Что покрывает медицинская страховка?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Preguntar por la cobertura del seguro
Больничные платы
Hospitalokotizoj
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Платы специалистам
Kotizoj por la ekspertoj
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Диагностические проверки
Diagnozoprovoj
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Хирургические процедуры
Kirurgiaj proceduroj
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Психиатрическое лечение
Psikiatria kuracado
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Лечение зубов
Dentaj kuracadoj
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Офтальмологическое лечение
Okula kuracado
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Kial vi petas la enirovizon?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Как я могу продлить мою визу?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Почему мое заявление на визу отклонено?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Мне нужно менять номер своей машины?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Мои водительские права здесь действуют?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
Теоретический тест
teorian teston
Tipo de examen
Тест на вождение
veturantan teston
Tipo de examen
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
адрес
adreson
Datos que se podrían cambiar
имя
nomon
Datos que se podrían cambiar
фотография
foton
Datos que se podrían cambiar
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
потеряно
perdatan
Problemas con el permiso de conducir
украдено
ŝtelatan
Problemas con el permiso de conducir
повреждено
difektatan
Problemas con el permiso de conducir
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
У меня нет судимостей
Mi havas puran krimliston
Indicar que no tienes antecedentes penales
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge