Holandés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Где я могу найти форму для ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Pedir un formulario
Когда был выдан ваш документ?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Где был выдан ваш [документ] ?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Когда истекает срок вашего паспорта?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Какие документы мне нужно принести для_______?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Мой [документ] украли.
Mijn [document] werd gestolen.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Я заполняю это заявление от лица______.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Информация конфиденциальна.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Как вас зовут?
Wat is uw naam?
Preguntar a alguien cómo se llama
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Где вы живете?
Waar woont u?
Preguntar a alguien dónde vive
Каков ваш адрес?
Wat is uw adres?
Preguntar a alguien su dirección
Какое у вас гражданство?
Wat is uw nationaliteit?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Когда вы въехали в страну?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Мое семейное положение -_______.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Indicar tu estado civil
холост
alleenstaand
Estado civil
Женат/замужем
gehuwd
Estado civil
Разведен/а
uit elkaar
Estado civil
Разведен/а
gescheiden
Estado civil
в сожительстве
samenwonend
Estado civil
в гражданском браке
geregistreerd partnerschap
Estado civil
Не женатая пара
ongetrouwde partners
Estado civil
в домашнем партнерстве
in een relatie
Estado civil
вдовец/вдова
verweduwd
Estado civil
У вас есть дети?
Heeft u kinderen?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Indicar que quieres empadronarte
Какие документы мне нужно принести?
Welke documenten moet ik meenemen?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Мне нужно платить за регистрацию?
Zijn er registratiekosten?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Мне нужна частная медицинская страховка?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Что покрывает медицинская страховка?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Preguntar por la cobertura del seguro
Больничные платы
Ziekenhuiskosten
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Платы специалистам
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Диагностические проверки
Diagnostische toets
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Хирургические процедуры
Chirurgische ingrepen
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Психиатрическое лечение
Psychiatrische behandeling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Лечение зубов
Tandheelkundige behandelingen
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Офтальмологическое лечение
Oogzorg behandelingen
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Waarom vraagt u een visum aan?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Как я могу продлить мою визу?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Почему мое заявление на визу отклонено?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Мне нужно менять номер своей машины?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Мои водительские права здесь действуют?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
Теоретический тест
theoretische test
Tipo de examen
Тест на вождение
rijexamen
Tipo de examen
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
адрес
mijn adres
Datos que se podrían cambiar
имя
mijn naam
Datos que se podrían cambiar
фотография
mijn foto
Datos que se podrían cambiar
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
потеряно
verloren
Problemas con el permiso de conducir
украдено
gestolen
Problemas con el permiso de conducir
повреждено
beschadigd
Problemas con el permiso de conducir
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
У меня нет судимостей
Ik heb een blanco strafblad.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge