Rumano | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Где я могу найти форму для ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Pedir un formulario
Когда был выдан ваш документ?
Când a fost emis [documentul]?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Где был выдан ваш [документ] ?
Unde a fost emis [documentul]?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Когда истекает срок вашего паспорта?
Când îți expiră ID-ul?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Какие документы мне нужно принести для_______?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Мой [документ] украли.
Mi s-a furat [documentul].
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Я заполняю это заявление от лица______.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Информация конфиденциальна.
Informația este confidențială.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Как вас зовут?
Cum vă cheamă?
Preguntar a alguien cómo se llama
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Где вы живете?
Unde locuiți?
Preguntar a alguien dónde vive
Каков ваш адрес?
Care este adresa dumneavoastră?
Preguntar a alguien su dirección
Какое у вас гражданство?
Ce cetățenie aveți?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Когда вы въехали в страну?
Când ați ajuns în [țara]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Мое семейное положение -_______.
Starea mea civilă este ___________.
Indicar tu estado civil
холост
Singur
Estado civil
Женат/замужем
Căsătorit/ă
Estado civil
Разведен/а
separat/ă
Estado civil
Разведен/а
divorțat/ă
Estado civil
в сожительстве
concobinaj
Estado civil
в гражданском браке
într-o uniune civilă
Estado civil
Не женатая пара
necăsătorit/ă
Estado civil
в домашнем партнерстве
partener/ă de viață
Estado civil
вдовец/вдова
văduv/ă
Estado civil
У вас есть дети?
Aveți copii?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Indicar que quieres empadronarte
Какие документы мне нужно принести?
Ce documente trebuie să aduc?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Мне нужно платить за регистрацию?
Există vreo taxă de înregistrare?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Мне нужна частная медицинская страховка?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Что покрывает медицинская страховка?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Preguntar por la cobertura del seguro
Больничные платы
Taxe pentru spitalizare
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Платы специалистам
Onorarii ale medicilor specialiști
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Диагностические проверки
Test de diagnosticare
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Хирургические процедуры
Intervenții chirurgicale
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Психиатрическое лечение
Tratament psihiatric
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Лечение зубов
Tratamente dentare
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Офтальмологическое лечение
Tratamente oftalmologice
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
De ce solicitați o viză de intrare?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Как я могу продлить мою визу?
Cum îmi pot extinde viza?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Почему мое заявление на визу отклонено?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Мне нужно менять номер своей машины?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Мои водительские права здесь действуют?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
Теоретический тест
testul teoretic
Tipo de examen
Тест на вождение
examenul practic
Tipo de examen
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
адрес
Adresa
Datos que se podrían cambiar
имя
nume
Datos que se podrían cambiar
фотография
fotografia
Datos que se podrían cambiar
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
потеряно
pierdut
Problemas con el permiso de conducir
украдено
furat
Problemas con el permiso de conducir
повреждено
distrus
Problemas con el permiso de conducir
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
У меня нет судимостей
Nu am antecedente penale.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Am nivelul necesar de [limbă].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Partenerul meu este __________.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge