Sueco | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Где я могу найти форму для ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Pedir un formulario
Когда был выдан ваш документ?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Где был выдан ваш [документ] ?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Когда истекает срок вашего паспорта?
När går din legitimation ut?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Какие документы мне нужно принести для_______?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Preguntar qué documentos hay que presentar
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Мой [документ] украли.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Я заполняю это заявление от лица______.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Информация конфиденциальна.
Denna information är konfidentiell.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Как вас зовут?
Vad heter du?
Preguntar a alguien cómo se llama
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Где вы живете?
Var bor du?
Preguntar a alguien dónde vive
Каков ваш адрес?
Vad är din adress?
Preguntar a alguien su dirección
Какое у вас гражданство?
Vilken nationalitet tillhör du?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Когда вы въехали в страну?
När anlände du till [landet]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Kan du visa mig din legitimation?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Мое семейное положение -_______.
Min civilstatus är __________.
Indicar tu estado civil
холост
singel
Estado civil
Женат/замужем
gift
Estado civil
Разведен/а
separerad
Estado civil
Разведен/а
skild
Estado civil
в сожительстве
sambo
Estado civil
в гражданском браке
i ett partnerskap
Estado civil
Не женатая пара
ogift par
Estado civil
в домашнем партнерстве
i ett partnerskap
Estado civil
вдовец/вдова
änka
Estado civil
У вас есть дети?
Har du barn?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Indicar que quieres empadronarte
Какие документы мне нужно принести?
Vilka dokument ska jag ta med?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Мне нужно платить за регистрацию?
Kostar det något att registrera sig?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Jag vill registrera min bostad.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Мне нужна частная медицинская страховка?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Что покрывает медицинская страховка?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Preguntar por la cobertura del seguro
Больничные платы
Patientavgifter
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Платы специалистам
Specialistkostnader
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Диагностические проверки
Diagnostiska prov
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Хирургические процедуры
Kirurgiska ingrepp
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Психиатрическое лечение
Psykiatrisk behandling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Лечение зубов
Tandbehandlingar
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Офтальмологическое лечение
Ögonbehandling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Varför begär du ett inresevisum?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Как я могу продлить мою визу?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Почему мое заявление на визу отклонено?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Мне нужно менять номер своей машины?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Мои водительские права здесь действуют?
Är mitt körkort giltigt här?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
Теоретический тест
teoriprov
Tipo de examen
Тест на вождение
uppkörning
Tipo de examen
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
адрес
adressen
Datos que se podrían cambiar
имя
namnet
Datos que se podrían cambiar
фотография
bilden
Datos que se podrían cambiar
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
потеряно
borttappat
Problemas con el permiso de conducir
украдено
stulet
Problemas con el permiso de conducir
повреждено
förstört
Problemas con el permiso de conducir
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
У меня нет судимостей
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge