Alemán | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Pedir un formulario
När var ditt [dokument] utfärdat?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Pedir el lugar de expedición de un documento
När går din legitimation ut?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Preguntar qué documentos hay que presentar
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Denna information är konfidentiell.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Vad heter du?
Wie heißen Sie?
Preguntar a alguien cómo se llama
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Var bor du?
Wo wohnen Sie?
Preguntar a alguien dónde vive
Vad är din adress?
Wie ist Ihre Adresse?
Preguntar a alguien su dirección
Vilken nationalitet tillhör du?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
När anlände du till [landet]?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Kan du visa mig din legitimation?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Min civilstatus är __________.
Mein Familienstand ist_____.
Indicar tu estado civil
singel
ledig
Estado civil
gift
verheiratet
Estado civil
separerad
getrennt
Estado civil
skild
geschieden
Estado civil
sambo
zusammenlebend
Estado civil
i ett partnerskap
in einer eingetragenen Partnerschaft
Estado civil
ogift par
unverheiratetes Paar
Estado civil
i ett partnerskap
in einer Partnerschaft
Estado civil
änka
verwitwet
Estado civil
Har du barn?
Haben Sie Kinder?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Indicar que quieres empadronarte
Vilka dokument ska jag ta med?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Kostar det något att registrera sig?
Gibt es Anmeldegebühren?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Jag vill registrera min bostad.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Vad täcker sjukförsäkringen?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Preguntar por la cobertura del seguro
Patientavgifter
Krankenhausgebühren
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Specialistkostnader
Facharztkosten
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostiska prov
Diagnosetests
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kirurgiska ingrepp
Chirurgische Eingriffe
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psykiatrisk behandling
Psychiatrische Behandlung
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tandbehandlingar
Zahnbehandlungen
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Ögonbehandling
Augenbehandlungen
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Varför begär du ett inresevisum?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Är mitt körkort giltigt här?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teoriprov
den Theorieteil
Tipo de examen
uppkörning
den praktischen Teil
Tipo de examen
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adressen
die Adresse
Datos que se podrían cambiar
namnet
den Namen
Datos que se podrían cambiar
bilden
das Foto
Datos que se podrían cambiar
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
borttappat
verlorenen
Problemas con el permiso de conducir
stulet
gestohlenen
Problemas con el permiso de conducir
förstört
beschädigten
Problemas con el permiso de conducir
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge