Chino | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Pedir un formulario
När var ditt [dokument] utfärdat?
您的【文件】是什么时候签发的?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Pedir el lugar de expedición de un documento
När går din legitimation ut?
请问您的身份证件何时过期?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
您能帮我填一下这个表格吗?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Preguntar qué documentos hay que presentar
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mitt [dokument] har blivit stulet.
我的【材料】被偷了。
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Denna information är konfidentiell.
这是机密信息。
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Vad heter du?
你叫什么名字?
Preguntar a alguien cómo se llama
Kan du berätta för mig var och när du är född?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Var bor du?
请问您住在哪里?
Preguntar a alguien dónde vive
Vad är din adress?
请问您的地址是什么?
Preguntar a alguien su dirección
Vilken nationalitet tillhör du?
请问您的国籍是什么?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
När anlände du till [landet]?
请问您是何时到达【该国】的?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Kan du visa mig din legitimation?
您能出示一下您的身份证件么?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Min civilstatus är __________.
我的婚姻状况是____ 。
Indicar tu estado civil
singel
单身
Estado civil
gift
已婚
Estado civil
separerad
分居
Estado civil
skild
离异
Estado civil
sambo
同居
Estado civil
i ett partnerskap
民事结婚
Estado civil
ogift par
未婚伴侣
Estado civil
i ett partnerskap
同居伴侣关系
Estado civil
änka
鳏居
Estado civil
Har du barn?
请问您有孩子吗?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
我想要和家人团聚。
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
我想要在这个城市登记入户。
Indicar que quieres empadronarte
Vilka dokument ska jag ta med?
请问我应该带什么材料?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Kostar det något att registrera sig?
请问有注册费吗?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Jag vill registrera min bostad.
我是来进行住址登记。
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
我想要申请居住证。
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
我想要问一下关于保险的问题。
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
我需要私人的健康保险吗?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Vad täcker sjukförsäkringen?
请问该保险涵盖哪些方面?
Preguntar por la cobertura del seguro
Patientavgifter
住院费
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Specialistkostnader
专家费
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostiska prov
诊疗费
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kirurgiska ingrepp
外科手术
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psykiatrisk behandling
精神治疗
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tandbehandlingar
牙齿治疗
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Ögonbehandling
眼科治疗
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Varför begär du ett inresevisum?
请问您为什么需要入境签证?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Hur kan jag förlänga mitt visum?
我该如何续签我的签证?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
我想要登记我的车辆。
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Är mitt körkort giltigt här?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
我想要申请临时驾照。
Solicitar un permiso de conducir provisional
Jag skulle vilja boka tid för _______.
我想要预约__________。
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teoriprov
理论考试
Tipo de examen
uppkörning
路考
Tipo de examen
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
我想要改动驾照上的__________。
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adressen
地址
Datos que se podrían cambiar
namnet
名字
Datos que se podrían cambiar
bilden
照片
Datos que se podrían cambiar
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
我想要给驾照添加更高的级别。
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
我想要延长我的驾照。
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
我想要更换一个___________ 驾照。
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
borttappat
丢失
Problemas con el permiso de conducir
stulet
被偷了
Problemas con el permiso de conducir
förstört
受损
Problemas con el permiso de conducir
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
我想要申诉我的驾照吊销。
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
我想要申请【国家】国籍。
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Jag har ett fläckfritt straffregister.
我没有犯罪记录。
Indicar que no tienes antecedentes penales
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
我的【语言】达到了等级要求。
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
公民身份申请的费用是哪些?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
我的配偶是【国家】公民。
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge