Danés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Pedir un formulario
När var ditt [dokument] utfärdat?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Pedir el lugar de expedición de un documento
När går din legitimation ut?
Hvornår udløber dit ID?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Denna information är konfidentiell.
Informationerne er fortrolige.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Vad heter du?
Hvad hedder du?
Preguntar a alguien cómo se llama
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Hvor og hvornår er du født?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Var bor du?
Hvor bor du?
Preguntar a alguien dónde vive
Vad är din adress?
Hvad er din adresse?
Preguntar a alguien su dirección
Vilken nationalitet tillhör du?
Hvad er dit statsborgerskab?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
När anlände du till [landet]?
Hvornår ankom du til [land]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Kan du visa mig din legitimation?
Må jeg se dit ID?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Min civilstatus är __________.
Jeg er ___________.
Indicar tu estado civil
singel
single
Estado civil
gift
gift
Estado civil
separerad
separeret
Estado civil
skild
fraskilt
Estado civil
sambo
samlevende
Estado civil
i ett partnerskap
i et indregistreret parforhold
Estado civil
ogift par
ugifte partnere
Estado civil
i ett partnerskap
i et indenlandsk parforhold
Estado civil
änka
enke
Estado civil
Har du barn?
Har du børn?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Jeg vil gerne registreres i byen
Indicar que quieres empadronarte
Vilka dokument ska jag ta med?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Kostar det något att registrera sig?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Jag vill registrera min bostad.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Vad täcker sjukförsäkringen?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Preguntar por la cobertura del seguro
Patientavgifter
Hospitalsgebyrer
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Specialistkostnader
Speciallægegebyrer
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostiska prov
Diagnosetests
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kirurgiska ingrepp
Kirurgiske indgreb
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psykiatrisk behandling
Psykiatrisk behandling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tandbehandlingar
Tandbehandlinger
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Ögonbehandling
Øjenbehandlinger
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Varför begär du ett inresevisum?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Är mitt körkort giltigt här?
Er mit kørekort gyldigt her?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Solicitar un permiso de conducir provisional
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teoriprov
teoritest
Tipo de examen
uppkörning
køreprøve
Tipo de examen
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adressen
adressen
Datos que se podrían cambiar
namnet
navnet
Datos que se podrían cambiar
bilden
billedet
Datos que se podrían cambiar
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
borttappat
mistet
Problemas con el permiso de conducir
stulet
stjålet
Problemas con el permiso de conducir
förstört
beskadiget
Problemas con el permiso de conducir
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Jeg har en ren straffeattest
Indicar que no tienes antecedentes penales
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge