Finlandés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Pedir un formulario
När var ditt [dokument] utfärdat?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Pedir el lugar de expedición de un documento
När går din legitimation ut?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Preguntar qué documentos hay que presentar
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Denna information är konfidentiell.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Vad heter du?
Mikä sinun nimesi on?
Preguntar a alguien cómo se llama
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Var bor du?
Missä sinä asut?
Preguntar a alguien dónde vive
Vad är din adress?
Mikä sinun osoitteesi on?
Preguntar a alguien su dirección
Vilken nationalitet tillhör du?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
När anlände du till [landet]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Kan du visa mig din legitimation?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Min civilstatus är __________.
Minä olen _________.
Indicar tu estado civil
singel
naimaton
Estado civil
gift
naimisissa
Estado civil
separerad
asumuserossa
Estado civil
skild
eronnut
Estado civil
sambo
avoliitossa
Estado civil
i ett partnerskap
rekisteröidyssä parisuhteessa
Estado civil
ogift par
parisuhteessa
Estado civil
i ett partnerskap
avoliitossa
Estado civil
änka
leski
Estado civil
Har du barn?
Onko sinulla lapsia?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Indicar que quieres empadronarte
Vilka dokument ska jag ta med?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Kostar det något att registrera sig?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Jag vill registrera min bostad.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Vad täcker sjukförsäkringen?
Mitä vakuutus kattaa?
Preguntar por la cobertura del seguro
Patientavgifter
Sairaalakulut
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Specialistkostnader
Erikoislääkärikustannukset
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostiska prov
Diagnostinen tutkimus
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kirurgiska ingrepp
Kirurgiset toimenpiteet
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psykiatrisk behandling
Psykiatrinen hoito
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tandbehandlingar
Hammashoito
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Ögonbehandling
Silmähoito
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Varför begär du ett inresevisum?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Är mitt körkort giltigt här?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Haluaisin suorittaa ________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teoriprov
teoriakokeen
Tipo de examen
uppkörning
inssiajon
Tipo de examen
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adressen
osoitetta
Datos que se podrían cambiar
namnet
nimeä
Datos que se podrían cambiar
bilden
kuvaa
Datos que se podrían cambiar
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
borttappat
kadonneen
Problemas con el permiso de conducir
stulet
varastetun
Problemas con el permiso de conducir
förstört
vaurioituneen
Problemas con el permiso de conducir
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge