Griego | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Pedir un formulario
När var ditt [dokument] utfärdat?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Pedir la fecha de expedición de un documento
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Pedir el lugar de expedición de un documento
När går din legitimation ut?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Preguntar qué documentos hay que presentar
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Denna information är konfidentiell.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Vad heter du?
Πώς σας λένε;
Preguntar a alguien cómo se llama
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Var bor du?
Πού μένετε;
Preguntar a alguien dónde vive
Vad är din adress?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Preguntar a alguien su dirección
Vilken nationalitet tillhör du?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
När anlände du till [landet]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Kan du visa mig din legitimation?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Min civilstatus är __________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Indicar tu estado civil
singel
ελεύθερος/η
Estado civil
gift
παντρεμένος/η
Estado civil
separerad
σε διάσταση
Estado civil
skild
χωρισμένος/η
Estado civil
sambo
συμβίωση
Estado civil
i ett partnerskap
σε αστική ένωση
Estado civil
ogift par
ανύπαντροι σύντροφοι
Estado civil
i ett partnerskap
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Estado civil
änka
χήρος/χήρα
Estado civil
Har du barn?
έχετε παιδιά;
Preguntar a alguien si tiene hijos
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Indicar que quieres empadronarte
Vilka dokument ska jag ta med?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Kostar det något att registrera sig?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Jag vill registrera min bostad.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Vad täcker sjukförsäkringen?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Preguntar por la cobertura del seguro
Patientavgifter
Τέλη νοσοκομείου
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Specialistkostnader
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostiska prov
Διαγνωστικές εξετάσεις
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kirurgiska ingrepp
Χειρουργικές επεμβάσεις
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psykiatrisk behandling
Ψυχιατρική θεραπεία
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tandbehandlingar
Οδοντιατρικές θεραπείες
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Ögonbehandling
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Varför begär du ett inresevisum?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Informarte de cómo ampliar tu visado
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Är mitt körkort giltigt här?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teoriprov
θεωρητική εξέταση
Tipo de examen
uppkörning
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Tipo de examen
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adressen
διεύθυνση
Datos que se podrían cambiar
namnet
όνομα
Datos que se podrían cambiar
bilden
φωτογραφία
Datos que se podrían cambiar
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
borttappat
χαμένη
Problemas con el permiso de conducir
stulet
κλεμμένη
Problemas con el permiso de conducir
förstört
κατεστραμμένη
Problemas con el permiso de conducir
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge