Hindi | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Pedir un formulario
När var ditt [dokument] utfärdat?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Pedir el lugar de expedición de un documento
När går din legitimation ut?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Preguntar qué documentos hay que presentar
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Denna information är konfidentiell.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Vad heter du?
Preguntar a alguien cómo se llama
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Var bor du?
Preguntar a alguien dónde vive
Vad är din adress?
Preguntar a alguien su dirección
Vilken nationalitet tillhör du?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
När anlände du till [landet]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Kan du visa mig din legitimation?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Min civilstatus är __________.
Indicar tu estado civil
singel
Estado civil
gift
Estado civil
separerad
Estado civil
skild
Estado civil
sambo
Estado civil
i ett partnerskap
Estado civil
ogift par
Estado civil
i ett partnerskap
Estado civil
änka
Estado civil
Har du barn?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Indicar que quieres empadronarte
Vilka dokument ska jag ta med?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Kostar det något att registrera sig?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Jag vill registrera min bostad.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Vad täcker sjukförsäkringen?
Preguntar por la cobertura del seguro
Patientavgifter
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Specialistkostnader
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostiska prov
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kirurgiska ingrepp
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psykiatrisk behandling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tandbehandlingar
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Ögonbehandling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Varför begär du ett inresevisum?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Är mitt körkort giltigt här?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teoriprov
Tipo de examen
uppkörning
Tipo de examen
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adressen
Datos que se podrían cambiar
namnet
Datos que se podrían cambiar
bilden
Datos que se podrían cambiar
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
borttappat
Problemas con el permiso de conducir
stulet
Problemas con el permiso de conducir
förstört
Problemas con el permiso de conducir
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge