Holandés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Pedir un formulario
När var ditt [dokument] utfärdat?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Pedir el lugar de expedición de un documento
När går din legitimation ut?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Mijn [document] werd gestolen.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Denna information är konfidentiell.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Vad heter du?
Wat is uw naam?
Preguntar a alguien cómo se llama
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Var bor du?
Waar woont u?
Preguntar a alguien dónde vive
Vad är din adress?
Wat is uw adres?
Preguntar a alguien su dirección
Vilken nationalitet tillhör du?
Wat is uw nationaliteit?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
När anlände du till [landet]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Kan du visa mig din legitimation?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Min civilstatus är __________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Indicar tu estado civil
singel
alleenstaand
Estado civil
gift
gehuwd
Estado civil
separerad
uit elkaar
Estado civil
skild
gescheiden
Estado civil
sambo
samenwonend
Estado civil
i ett partnerskap
geregistreerd partnerschap
Estado civil
ogift par
ongetrouwde partners
Estado civil
i ett partnerskap
in een relatie
Estado civil
änka
verweduwd
Estado civil
Har du barn?
Heeft u kinderen?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Indicar que quieres empadronarte
Vilka dokument ska jag ta med?
Welke documenten moet ik meenemen?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Kostar det något att registrera sig?
Zijn er registratiekosten?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Jag vill registrera min bostad.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Vad täcker sjukförsäkringen?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Preguntar por la cobertura del seguro
Patientavgifter
Ziekenhuiskosten
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Specialistkostnader
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostiska prov
Diagnostische toets
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kirurgiska ingrepp
Chirurgische ingrepen
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psykiatrisk behandling
Psychiatrische behandeling
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tandbehandlingar
Tandheelkundige behandelingen
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Ögonbehandling
Oogzorg behandelingen
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Varför begär du ett inresevisum?
Waarom vraagt u een visum aan?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Är mitt körkort giltigt här?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teoriprov
theoretische test
Tipo de examen
uppkörning
rijexamen
Tipo de examen
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adressen
mijn adres
Datos que se podrían cambiar
namnet
mijn naam
Datos que se podrían cambiar
bilden
mijn foto
Datos que se podrían cambiar
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
borttappat
verloren
Problemas con el permiso de conducir
stulet
gestolen
Problemas con el permiso de conducir
förstört
beschadigd
Problemas con el permiso de conducir
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Ik heb een blanco strafblad.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge