Húngaro | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Hol találom a ____űrlapot?
Pedir un formulario
När var ditt [dokument] utfärdat?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Pedir el lugar de expedición de un documento
När går din legitimation ut?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Preguntar qué documentos hay que presentar
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Ellopták a [dokumentumomat].
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Denna information är konfidentiell.
Az információ bizalmas.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Vad heter du?
Hogy hívják?
Preguntar a alguien cómo se llama
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Mikor és hol született?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Var bor du?
Hol lakik?
Preguntar a alguien dónde vive
Vad är din adress?
Mi a címe?
Preguntar a alguien su dirección
Vilken nationalitet tillhör du?
Mi az állampolgársága?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
När anlände du till [landet]?
Mikor érkezett [országba]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Kan du visa mig din legitimation?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Min civilstatus är __________.
A családi állapotom ___________.
Indicar tu estado civil
singel
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Estado civil
gift
házas
Estado civil
separerad
külön él a házastársától
Estado civil
skild
elvált
Estado civil
sambo
élettársi kapcsolatban van
Estado civil
i ett partnerskap
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Estado civil
ogift par
élettársi kapcsolatban van
Estado civil
i ett partnerskap
élettársi kapcsolatban van
Estado civil
änka
özvegy
Estado civil
Har du barn?
Vannak gyermekei?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Élnek önnel eltartottak?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Szeretnék regisztrálni.
Indicar que quieres empadronarte
Vilka dokument ska jag ta med?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Kostar det något att registrera sig?
Van regisztrációs díj?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Jag vill registrera min bostad.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Vad täcker sjukförsäkringen?
Mit fedez a biztosítás?
Preguntar por la cobertura del seguro
Patientavgifter
Kórházi költségek
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Specialistkostnader
Szakorvos
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostiska prov
Diagnosztikai vizsgálatok
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kirurgiska ingrepp
Műtéti beavatkozás
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psykiatrisk behandling
Pszichiátriai kezelés
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tandbehandlingar
Fogorvosi kezelés
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Ögonbehandling
Szemészeti kezelés
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Varför begär du ett inresevisum?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Är mitt körkort giltigt här?
Érvényes itt a jogosítványom?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Szeretném lefoglalni a __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teoriprov
elméleti vizsga
Tipo de examen
uppkörning
gyakorlati vizsga
Tipo de examen
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adressen
cím
Datos que se podrían cambiar
namnet
név
Datos que se podrían cambiar
bilden
fénykép
Datos que se podrían cambiar
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
borttappat
elveszett
Problemas con el permiso de conducir
stulet
ellopott
Problemas con el permiso de conducir
förstört
sérült
Problemas con el permiso de conducir
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Büntetlen előéletű vagyok.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge