Portugués | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Pedir un formulario
När var ditt [dokument] utfärdat?
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Pedir el lugar de expedición de un documento
När går din legitimation ut?
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Denna information är konfidentiell.
A informação é confidencial.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Vad heter du?
Qual é o seu nome?
Preguntar a alguien cómo se llama
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Var bor du?
Onde você mora?
Preguntar a alguien dónde vive
Vad är din adress?
Qual é o seu endereço?
Preguntar a alguien su dirección
Vilken nationalitet tillhör du?
Qual é a sua cidadania?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
När anlände du till [landet]?
Quando você chegou em [país]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Kan du visa mig din legitimation?
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Min civilstatus är __________.
Meu estado civil é ___________.
Indicar tu estado civil
singel
solteiro(a)
Estado civil
gift
casado(a)
Estado civil
separerad
separado(a)
Estado civil
skild
divorciado(a)
Estado civil
sambo
coabitação
Estado civil
i ett partnerskap
em uma união civil
Estado civil
ogift par
companheiros/união estável
Estado civil
i ett partnerskap
parceria doméstica
Estado civil
änka
viúvo(a)
Estado civil
Har du barn?
Você tem filhos?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Você tem dependentes morando com você?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Gostaria de reencontrar minha família.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Indicar que quieres empadronarte
Vilka dokument ska jag ta med?
Que documentos devo trazer?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Kostar det något att registrera sig?
Existem taxas de registro?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Jag vill registrera min bostad.
Estou aqui para o registro de domicílio.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Preciso de seguro de saúde privado?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Vad täcker sjukförsäkringen?
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Preguntar por la cobertura del seguro
Patientavgifter
Taxas hospitalares
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Specialistkostnader
Taxas de especialistas
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostiska prov
Testes de diagnóstico
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kirurgiska ingrepp
Procedimentos cirúrgicos
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psykiatrisk behandling
Tratamento psiquiátrico
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tandbehandlingar
Tratamentos dentários
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Ögonbehandling
Tratamento oftalmológico
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Varför begär du ett inresevisum?
Por que você está requisitando um visto?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Como posso extender meu visto?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Por que minha requisição de visto foi negada?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Gostaria de registrar meu veículo.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Är mitt körkort giltigt här?
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Gostaria de marcar minha __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teoriprov
prova teórica
Tipo de examen
uppkörning
prova prática de direção
Tipo de examen
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adressen
endereço
Datos que se podrían cambiar
namnet
nome
Datos que se podrían cambiar
bilden
foto
Datos que se podrían cambiar
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
borttappat
perdida
Problemas con el permiso de conducir
stulet
roubada
Problemas con el permiso de conducir
förstört
danificada
Problemas con el permiso de conducir
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge