Rumano | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Pedir un formulario
När var ditt [dokument] utfärdat?
Când a fost emis [documentul]?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Unde a fost emis [documentul]?
Pedir el lugar de expedición de un documento
När går din legitimation ut?
Când îți expiră ID-ul?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Mi s-a furat [documentul].
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Denna information är konfidentiell.
Informația este confidențială.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Vad heter du?
Cum vă cheamă?
Preguntar a alguien cómo se llama
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Var bor du?
Unde locuiți?
Preguntar a alguien dónde vive
Vad är din adress?
Care este adresa dumneavoastră?
Preguntar a alguien su dirección
Vilken nationalitet tillhör du?
Ce cetățenie aveți?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
När anlände du till [landet]?
Când ați ajuns în [țara]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Kan du visa mig din legitimation?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Min civilstatus är __________.
Starea mea civilă este ___________.
Indicar tu estado civil
singel
Singur
Estado civil
gift
Căsătorit/ă
Estado civil
separerad
separat/ă
Estado civil
skild
divorțat/ă
Estado civil
sambo
concobinaj
Estado civil
i ett partnerskap
într-o uniune civilă
Estado civil
ogift par
necăsătorit/ă
Estado civil
i ett partnerskap
partener/ă de viață
Estado civil
änka
văduv/ă
Estado civil
Har du barn?
Aveți copii?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Indicar que quieres empadronarte
Vilka dokument ska jag ta med?
Ce documente trebuie să aduc?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Kostar det något att registrera sig?
Există vreo taxă de înregistrare?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Jag vill registrera min bostad.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Vad täcker sjukförsäkringen?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Preguntar por la cobertura del seguro
Patientavgifter
Taxe pentru spitalizare
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Specialistkostnader
Onorarii ale medicilor specialiști
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostiska prov
Test de diagnosticare
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kirurgiska ingrepp
Intervenții chirurgicale
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psykiatrisk behandling
Tratament psihiatric
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tandbehandlingar
Tratamente dentare
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Ögonbehandling
Tratamente oftalmologice
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Varför begär du ett inresevisum?
De ce solicitați o viză de intrare?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Cum îmi pot extinde viza?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Är mitt körkort giltigt här?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teoriprov
testul teoretic
Tipo de examen
uppkörning
examenul practic
Tipo de examen
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adressen
Adresa
Datos que se podrían cambiar
namnet
nume
Datos que se podrían cambiar
bilden
fotografia
Datos que se podrían cambiar
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
borttappat
pierdut
Problemas con el permiso de conducir
stulet
furat
Problemas con el permiso de conducir
förstört
distrus
Problemas con el permiso de conducir
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Nu am antecedente penale.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Am nivelul necesar de [limbă].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Partenerul meu este __________.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge