Turco | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Pedir un formulario
När var ditt [dokument] utfärdat?
[belge] ne zaman verildi?
Pedir la fecha de expedición de un documento
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
[belge] nerede verildi?
Pedir el lugar de expedición de un documento
När går din legitimation ut?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Preguntar qué documentos hay que presentar
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
Mitt [dokument] har blivit stulet.
[belge] belgem çalındı.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Denna information är konfidentiell.
Bu bilgi özeldir.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Vad heter du?
Adınız nedir?
Preguntar a alguien cómo se llama
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Var bor du?
Nerede yaşıyorsunuz?
Preguntar a alguien dónde vive
Vad är din adress?
İkamet adresiniz nedir?
Preguntar a alguien su dirección
Vilken nationalitet tillhör du?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
När anlände du till [landet]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Kan du visa mig din legitimation?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Min civilstatus är __________.
Medeni halim ___________.
Indicar tu estado civil
singel
bekar
Estado civil
gift
evli
Estado civil
separerad
ayrılmış
Estado civil
skild
boşanmış
Estado civil
sambo
birlikte yaşıyor
Estado civil
i ett partnerskap
medeni birliktelik
Estado civil
ogift par
evlenmemiş çift
Estado civil
i ett partnerskap
medeni ortaklık içinde
Estado civil
änka
dul
Estado civil
Har du barn?
Çocuğunuz var mı?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Indicar que quieres empadronarte
Vilka dokument ska jag ta med?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Kostar det något att registrera sig?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Jag vill registrera min bostad.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Vad täcker sjukförsäkringen?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Preguntar por la cobertura del seguro
Patientavgifter
Hastane masrafları
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Specialistkostnader
Uzman doktor ücretleri
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diagnostiska prov
Tanı koyma testleri
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Kirurgiska ingrepp
Cerrahi operasyonlar
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psykiatrisk behandling
Psikiyatri tedavisi
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tandbehandlingar
Diş tedavisi
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Ögonbehandling
Göz tedavisi
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Varför begär du ett inresevisum?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Vize başvurum neden reddedildi?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Är mitt körkort giltigt här?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Jag skulle vilja boka tid för _______.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teoriprov
teorik sınav
Tipo de examen
uppkörning
direksiyon sınavı
Tipo de examen
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adressen
adres
Datos que se podrían cambiar
namnet
ad
Datos que se podrían cambiar
bilden
fotoğraf
Datos que se podrían cambiar
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
borttappat
kayıp
Problemas con el permiso de conducir
stulet
çalınmış
Problemas con el permiso de conducir
förstört
hasarlı
Problemas con el permiso de conducir
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Sabıka kaydım yoktur.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge