Inglés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

____ için nereden form bulabilirim?
Where can I find the form for ____ ?
Pedir un formulario
[belge] ne zaman verildi?
When was your [document] issued?
Pedir la fecha de expedición de un documento
[belge] nerede verildi?
Where was your [document] issued?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
When does your ID expire?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Could you help me fill out the form?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
What documents should I bring for __________ ?
Preguntar qué documentos hay que presentar
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
[belge] belgem çalındı.
My [document] has been stolen.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
I am completing this application on behalf of _____ .
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Bu bilgi özeldir.
The information is confidential.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Can you give me a receipt for this application?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Adınız nedir?
What is your name?
Preguntar a alguien cómo se llama
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Could you please tell me your place and date of birth?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Nerede yaşıyorsunuz?
Where do you live?
Preguntar a alguien dónde vive
İkamet adresiniz nedir?
What is your address?
Preguntar a alguien su dirección
Hangi ülke vatandaşısınız?
What is your citizenship?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
[ülke] ne zaman geldiniz?
When did you arrive in [country]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Kimliğinizi görebilir miyim?
Could you please show me your ID?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Medeni halim ___________.
My marital status is ___________.
Indicar tu estado civil
bekar
single
Estado civil
evli
married
Estado civil
ayrılmış
separated
Estado civil
boşanmış
divorced
Estado civil
birlikte yaşıyor
cohabiting
Estado civil
medeni birliktelik
in a civil union
Estado civil
evlenmemiş çift
unmarried partners
Estado civil
medeni ortaklık içinde
in a domestic partnership
Estado civil
dul
widowed
Estado civil
Çocuğunuz var mı?
Do you have children?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Do you have dependents living with you?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Ailemi yanıma almak istiyorum.
I would like to reunite with my family.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
I would like to register in the city.
Indicar que quieres empadronarte
Hangi belgeleri getirmeliyim?
What documents shall I bring?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Are there any registration fees?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
I am here for the domicile registration.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
I would like to apply for a residence permit.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Do I need private health insurance?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
What is covered by the health insurance?
Preguntar por la cobertura del seguro
Hastane masrafları
Hospital fees
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Uzman doktor ücretleri
Specialists' fees
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tanı koyma testleri
Diagnostic tests
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Cerrahi operasyonlar
Surgical procedures
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psikiyatri tedavisi
Psychiatric treatment
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diş tedavisi
Dental treatments
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Göz tedavisi
Eye care treatment
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Why are you requesting the entry visa?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Do I need a visa to visit [country]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Vizemi nasıl uzatabilirim?
How can I extend my visa?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Vize başvurum neden reddedildi?
Why has my visa application been rejected?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Can I apply to become a permanent resident?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Do I have to change the license plate of my car?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
I would like to register my vehicle.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Ehliyetim burada geçerli mi?
Is my driving licence valid here?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
I would like to apply for a provisional driving license.
Solicitar un permiso de conducir provisional
__________ için kayıt olmak istiyorum.
I would like to book my __________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teorik sınav
theory test
Tipo de examen
direksiyon sınavı
driving test
Tipo de examen
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
I would like to change the ____________on my driving license.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adres
address
Datos que se podrían cambiar
ad
name
Datos que se podrían cambiar
fotoğraf
photo
Datos que se podrían cambiar
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
I would like to add higher categories to my driving license.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
I would like to renew my driving license.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
I would like to replace a ___________ driving license.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
kayıp
lost
Problemas con el permiso de conducir
çalınmış
stolen
Problemas con el permiso de conducir
hasarlı
damaged
Problemas con el permiso de conducir
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
I would like to appeal my license suspension.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Where can I register for the [language] test?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Sabıka kaydım yoktur.
I have a clean criminal record.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
I have the required level of [language].
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
What are the fees for citizenship application?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge