Polaco | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

____ için nereden form bulabilirim?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Pedir un formulario
[belge] ne zaman verildi?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pedir la fecha de expedición de un documento
[belge] nerede verildi?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pedir el lugar de expedición de un documento
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Preguntar qué documentos hay que presentar
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
[belge] belgem çalındı.
Mój [dokument] został skradziony.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Składam podanie w imieniu _____.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Bu bilgi özeldir.
Podane informacje są poufne.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Adınız nedir?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Preguntar a alguien cómo se llama
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Nerede yaşıyorsunuz?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Preguntar a alguien dónde vive
İkamet adresiniz nedir?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Preguntar a alguien su dirección
Hangi ülke vatandaşısınız?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
[ülke] ne zaman geldiniz?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Kimliğinizi görebilir miyim?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Medeni halim ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Indicar tu estado civil
bekar
kawaler/panna
Estado civil
evli
żonaty/zamężna
Estado civil
ayrılmış
w separacji
Estado civil
boşanmış
rozwodnik/rozwódka
Estado civil
birlikte yaşıyor
w konkubinacie
Estado civil
medeni birliktelik
w rejestrowanym związku partnerskim
Estado civil
evlenmemiş çift
w związku partnerskim
Estado civil
medeni ortaklık içinde
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Estado civil
dul
wdowiec/wdowa
Estado civil
Çocuğunuz var mı?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Preguntar a alguien si tiene hijos
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Indicar que quieres empadronarte
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Indicar que quieres registrar tu domicilio
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Preguntar por la cobertura del seguro
Hastane masrafları
Opłaty za pobyt w szpitalu
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Uzman doktor ücretleri
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Tanı koyma testleri
Badania diagnostyczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Cerrahi operasyonlar
Zabiegi chirurgiczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Psikiyatri tedavisi
Leczenie psychiatryczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Diş tedavisi
Leczenie stomatologiczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Göz tedavisi
Leczenie okulistyczne
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Informarte de cómo ampliar tu visado
Vize başvurum neden reddedildi?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Ehliyetim burada geçerli mi?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Solicitar un permiso de conducir provisional
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
teorik sınav
egzamin teoretyczny
Tipo de examen
direksiyon sınavı
egzamin praktyczny
Tipo de examen
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
adres
adres
Datos que se podrían cambiar
ad
nazwisko
Datos que se podrían cambiar
fotoğraf
zdjęcie
Datos que se podrían cambiar
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
kayıp
zgubienie (prawa jazdy)
Problemas con el permiso de conducir
çalınmış
kradzież (prawa jazdy)
Problemas con el permiso de conducir
hasarlı
zniszczenie (prawa jazdy)
Problemas con el permiso de conducir
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Sabıka kaydım yoktur.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge