Árabe | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
Pedir un formulario
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Pedir la fecha de expedición de un documento
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Pedir el lugar de expedición de un documento
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
Preguntar qué documentos hay que presentar
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
Tôi đăng kí hộ ________
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
Thông tin này là bí mật
المعلومات سرية.
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

Bạn tên gì?
ما هو اسمك؟
Preguntar a alguien cómo se llama
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
Bạn sống ở đâu?
أين تعيش؟
Preguntar a alguien dónde vive
Địa chỉ của bạn là gì?
ما هو عنوانك؟
Preguntar a alguien su dirección
Quốc tịch của bạn là gì?
ما هي جنسيتك؟
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
Khi nào bạn đến [tên nước]?
أين وصلت إلى [بلد]؟
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
حالتي الزوجية هي___________________.
Indicar tu estado civil
độc thân
عازب
Estado civil
đã thành hôn
متزوج
Estado civil
ly thân
منفصل
Estado civil
ly dị
مطلق
Estado civil
sống thử
لدي شريك/شريكة في السكن
Estado civil
kết hợp dân sự
متزوجان مدنيا
Estado civil
đối tác chưa kết hôn
شريكان غير متزوجين
Estado civil
hợp doanh gia thuộc
في شراكة منزلية
Estado civil
góa phụ
أرمل/أرملة
Estado civil
Bạn có con chưa?
هل لديك أطفال؟
Preguntar a alguien si tiene hijos
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
أرغب في التسجيل في المدينة
Indicar que quieres empadronarte
Tôi cần mang những tài liệu gì?
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
Preguntar qué documentos tienes que presentar
Bạn có thu phí đăng kí không?
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
Indicar que quieres registrar tu domicilio
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
Preguntar por la cobertura del seguro
Phí bệnh viện
تكاليف المستشفى
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Phí chuyên gia
أجور المختصين
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Xét nghiệm chẩn đoán
اختبارات التشخيص
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Thủ tục phẫu thuật
العمليات الجراحية
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Điều trị tâm thần
العلاج النفسي
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Điều trị nha khoa
العلاج السني
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
Điều trị nhãn khoa
علاج العينين
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
Informarte de cómo ampliar tu visado
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
Tôi muốn đăng kí xe
أرغب في تسجيل مركبتي.
Indicar que quieres matricular tu vehículo
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
Solicitar un permiso de conducir provisional
Tôi muốn đăng kí _________.
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
Kì thi lý thuyết
اختبار نظري
Tipo de examen
Kì thi lái xe
اختبار القيادة
Tipo de examen
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
địa chỉ
العنوان
Datos que se podrían cambiar
tên
الاسم
Datos que se podrían cambiar
ảnh
الصورة
Datos que se podrían cambiar
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
mất
ضائعة
Problemas con el permiso de conducir
bị đánh cắp
مسروقة
Problemas con el permiso de conducir
bi hư hỏng
متضررة
Problemas con el permiso de conducir
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
أود استئناف إيقاف رخصتي.
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
Tôi không có tiền án tiền sự
لدي سجل إجرامي نظيف.
Indicar que no tienes antecedentes penales
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge