Polaco | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Indicar que quieres matricularte
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
Grundkurs
studia licencjackie
Tipo de matrícula
Aufbaukurs
studia magisterskie
Tipo de matrícula
Doktorandenkurs
studia doktoranckie
Tipo de matrícula
Vollzeitkurs
studia dzienne
Tipo de matrícula
Teilzeitkurs
studia zaoczne
Tipo de matrícula
Onlinekurs
studia przez internet
Tipo de matrícula
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
ein Semester
(jeden) semestr
Duración de la estancia en la universidad de destino
ein Studienjahr
cały rok akademicki
Duración de la estancia en la universidad de destino
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Para la solicitud de acceso a la universidad
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
Wie funktioniert das__________?
Jak działa system ______ ?
Pedir información sobre el sistema
Kreditsystem
punktowy
Tipo de sistema
Benotungssystem
oceniania
Tipo de sistema
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Gibt es_____________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Vorlesungen
wykłady
Tipo de clase
Seminare
ćwiczenia/seminaria
Tipo de clase
Tutorien
konsultacje
Tipo de clase
Konferenzen
konferencje
Tipo de clase
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
Wann finden die Prüfungen statt?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Preguntar por el periodo de exámenes
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Preguntar si existen pruebas de nivel
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Jak liczne są grupy?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Preguntar por las instalaciones del centro
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Preguntar si el centro organiza excursiones
Welche Programme bieten Sie an?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Pedir información sobre financiación
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Indicar que necesitas ayuda financiera
Studiengebühren
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Lebenshaltungskosten
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Kinderbetreuung
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Welche Stipendien gibt es?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación