Rumano | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Indicar que quieres matricularte
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
Grundkurs
student
Tipo de matrícula
Aufbaukurs
student cu diplomă
Tipo de matrícula
Doktorandenkurs
doctorand
Tipo de matrícula
Vollzeitkurs
cu normă întreagă
Tipo de matrícula
Teilzeitkurs
cu jumătate de normă
Tipo de matrícula
Onlinekurs
la distanță
Tipo de matrícula
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
ein Semester
un semestru
Duración de la estancia en la universidad de destino
ein Studienjahr
un an academic
Duración de la estancia en la universidad de destino
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Para la solicitud de acceso a la universidad
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Există perioadă de practică în planul de studii?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Care este nivelul de [limba] cerută?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
Wie funktioniert das__________?
Cum este sistemul ____________?
Pedir información sobre el sistema
Kreditsystem
de credite
Tipo de sistema
Benotungssystem
de note
Tipo de sistema
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Cum este sistemul de predare?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Gibt es_____________?
Sunt _____________ ?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Vorlesungen
cursuri teoretice
Tipo de clase
Seminare
seminarii
Tipo de clase
Tutorien
tutoriale
Tipo de clase
Konferenzen
conferințe
Tipo de clase
Welche Kurse bietet die Summer School an?
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
Wann finden die Prüfungen statt?
Când se susșine sesiunea de examene?
Preguntar por el periodo de exámenes
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Are universitatea centru sportiv?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Preguntar si existen pruebas de nivel
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Ce facilitări oferă centrul?
Preguntar por las instalaciones del centro
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Organizați excursii de asemenea?
Preguntar si el centro organiza excursiones
Welche Programme bieten Sie an?
Ce programă oferiți?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Pedir información sobre financiación
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Indicar que necesitas ayuda financiera
Studiengebühren
taxă de școlarizare
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Lebenshaltungskosten
întreținere
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Kinderbetreuung
îngrijire copii minori
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Welche Stipendien gibt es?
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación