Sueco | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Indicar que quieres matricularte
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
Grundkurs
kandidatkurs
Tipo de matrícula
Aufbaukurs
avancerad kurs
Tipo de matrícula
Doktorandenkurs
doktorandkurs
Tipo de matrícula
Vollzeitkurs
fulltidskurs
Tipo de matrícula
Teilzeitkurs
deltidskurs
Tipo de matrícula
Onlinekurs
onlinekurs
Tipo de matrícula
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
ein Semester
en termin
Duración de la estancia en la universidad de destino
ein Studienjahr
ett läsår
Duración de la estancia en la universidad de destino
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Para la solicitud de acceso a la universidad
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Garanterar universitetet boende?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Vilka är språkkraven?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
Wie funktioniert das__________?
Hur fungerar _______ ?
Pedir información sobre el sistema
Kreditsystem
poängsystemet
Tipo de sistema
Benotungssystem
betygssättningen
Tipo de sistema
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Hur är undervisningen?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Gibt es_____________?
Finns det _______?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Vorlesungen
föreläsningar
Tipo de clase
Seminare
seminarier
Tipo de clase
Tutorien
handledning
Tipo de clase
Konferenzen
konferenser
Tipo de clase
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
Wann finden die Prüfungen statt?
När är tentaperioderna?
Preguntar por el periodo de exámenes
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Preguntar si existen pruebas de nivel
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Preguntar por las instalaciones del centro
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Arrangerar skolan också utflykter?
Preguntar si el centro organiza excursiones
Welche Programme bieten Sie an?
Vilka program erbjuds?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Pedir información sobre financiación
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Indicar que necesitas ayuda financiera
Studiengebühren
skolavgifter
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Lebenshaltungskosten
mina levnadskostnader
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Kinderbetreuung
barnomsorg
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Welche Stipendien gibt es?
Vilka typer av stipendier finns det?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación