Chino | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
我想要进入大学学习。
Indicar que quieres matricularte
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
我想要申请______________课程。
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
bakalářské studium
本科生
Tipo de matrícula
postgraduální studium
研究生
Tipo de matrícula
doktorské studium
博士生
Tipo de matrícula
prezenční studium
全日制
Tipo de matrícula
kombinované studium
非全日
Tipo de matrícula
online
网上课程
Tipo de matrícula
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
(jeden) semestr
一学期
Duración de la estancia en la universidad de destino
celý akademický rok
一学年
Duración de la estancia en la universidad de destino
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
请问学生工作有什么限制?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
我需要提供材料原件还是复印件?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
请问该所大学的入学要求是什么?
Para la solicitud de acceso a la universidad
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
请问大学能保证我的住宿吗?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
课程内容涵盖实习吗?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Musím jako výměnný student platit školné?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
Jaké jsou jazykové požadavky?
对【语言】的要求是什么?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
Jaký je ____________ systém?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Pedir información sobre el sistema
kredity
学分制
Tipo de sistema
známkování
打分制
Tipo de sistema
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
Jaké vyučovací metody jsou používány?
这里的教学风格是什么样的?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Jsou tam _____________ ?
这里有_____________?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
přednášky
讲座
Tipo de clase
semináře
研讨会
Tipo de clase
konsultace
个别辅导
Tipo de clase
konference
会议
Tipo de clase
Jaké předměty nabízí letní škola?
暑期学校提供哪些课程呢?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
Kdy jsou zkoušky?
考试何时举行?
Preguntar por el periodo de exámenes
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
大学里有体育馆吗?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
我如何加入学生组织?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
我在这里可以学习什么语言?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
有没有水平测试来评估我的水平?
Preguntar si existen pruebas de nivel
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Nabízíte detailní popis kurzu?
您有课程的详细介绍吗?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
一个班级里最多有多少个学生?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
贵校都有哪些设施?
Preguntar por las instalaciones del centro
Pořádáte exkurze?
请问你们安排郊游吗?
Preguntar si el centro organiza excursiones
Jaké programy nabízí vaše škola?
你们提供哪些项目呢?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
我想了解关于助学金的信息。
Pedir información sobre financiación
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
有哪些组织可以资助我的学习?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Indicar que necesitas ayuda financiera
školné
学费
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
životní náklady
生活费用
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
péče o dítě
儿童托管
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
请问有哪些奖学金?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación