Sueco | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Indicar que quieres matricularte
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
bakalářské studium
kandidatkurs
Tipo de matrícula
postgraduální studium
avancerad kurs
Tipo de matrícula
doktorské studium
doktorandkurs
Tipo de matrícula
prezenční studium
fulltidskurs
Tipo de matrícula
kombinované studium
deltidskurs
Tipo de matrícula
online
onlinekurs
Tipo de matrícula
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
(jeden) semestr
en termin
Duración de la estancia en la universidad de destino
celý akademický rok
ett läsår
Duración de la estancia en la universidad de destino
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Para la solicitud de acceso a la universidad
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Garanterar universitetet boende?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Musím jako výměnný student platit školné?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
Jaké jsou jazykové požadavky?
Vilka är språkkraven?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
Jaký je ____________ systém?
Hur fungerar _______ ?
Pedir información sobre el sistema
kredity
poängsystemet
Tipo de sistema
známkování
betygssättningen
Tipo de sistema
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Hur är undervisningen?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Jsou tam _____________ ?
Finns det _______?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
přednášky
föreläsningar
Tipo de clase
semináře
seminarier
Tipo de clase
konsultace
handledning
Tipo de clase
konference
konferenser
Tipo de clase
Jaké předměty nabízí letní škola?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
Kdy jsou zkoušky?
När är tentaperioderna?
Preguntar por el periodo de exámenes
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Preguntar si existen pruebas de nivel
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Nabízíte detailní popis kurzu?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Preguntar por las instalaciones del centro
Pořádáte exkurze?
Arrangerar skolan också utflykter?
Preguntar si el centro organiza excursiones
Jaké programy nabízí vaše škola?
Vilka program erbjuds?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Pedir información sobre financiación
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Indicar que necesitas ayuda financiera
školné
skolavgifter
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
životní náklady
mina levnadskostnader
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
péče o dítě
barnomsorg
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Vilka typer av stipendier finns det?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación