Tailandés | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

我想要进入大学学习。
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Indicar que quieres matricularte
我想要申请______________课程。
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
本科生
ปริญญาตรี
Tipo de matrícula
研究生
บัณฑิตวิทยาลัย
Tipo de matrícula
博士生
ปริญญาเอก
Tipo de matrícula
全日制
เต็มเวลา
Tipo de matrícula
非全日
นอกเวลา
Tipo de matrícula
网上课程
ออนไลน์
Tipo de matrícula
我想要在这所大学学习___________。
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
一学期
หนึ่งภาคการศึกษา
Duración de la estancia en la universidad de destino
一学年
หนึ่งปีการศึกษา
Duración de la estancia en la universidad de destino
请问学生工作有什么限制?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
我需要提供材料原件还是复印件?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
请问该所大学的入学要求是什么?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Para la solicitud de acceso a la universidad
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
请问大学能保证我的住宿吗?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
课程内容涵盖实习吗?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
我如何才能查看我的申请进程呢?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
对【语言】的要求是什么?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Pedir información sobre el sistema
学分制
หน่วยกิตวิชา
Tipo de sistema
打分制
การให้คะแนน
Tipo de sistema
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
这里的教学风格是什么样的?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
这里有_____________?
มี _____________ ไหม
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
讲座
การบรรยาย
Tipo de clase
研讨会
การสัมมนา
Tipo de clase
个别辅导
การกวดวิชา
Tipo de clase
会议
การประชุม
Tipo de clase
暑期学校提供哪些课程呢?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
考试何时举行?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Preguntar por el periodo de exámenes
我在哪里能找到所有的课程信息?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
大学里有体育馆吗?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
我如何加入学生组织?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
在【城市】居住的生活成本大概多少?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

我在这里可以学习什么语言?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
有没有水平测试来评估我的水平?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Preguntar si existen pruebas de nivel
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
您有课程的详细介绍吗?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
一个班级里最多有多少个学生?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
贵校都有哪些设施?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Preguntar por las instalaciones del centro
请问你们安排郊游吗?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Preguntar si el centro organiza excursiones
你们提供哪些项目呢?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

我想了解关于助学金的信息。
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Pedir información sobre financiación
有哪些组织可以资助我的学习?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
我需要 ____________的财政补贴。
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Indicar que necesitas ayuda financiera
学费
ค่าเล่าเรียน
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
生活费用
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
儿童托管
การดูแลเด็ก
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
请问有哪些奖学金?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

我想要在【国家】认证我的学位证书。
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación