Checo | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Indicar que quieres matricularte
Mi volas apliki por_____________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
kurso por studentoj
bakalářské studium
Tipo de matrícula
kurso por postdiplomaj studentoj
postgraduální studium
Tipo de matrícula
kurso por Ph.D.
doktorské studium
Tipo de matrícula
plentempa kurso
prezenční studium
Tipo de matrícula
parttempa kurso
kombinované studium
Tipo de matrícula
enreta kurso
online
Tipo de matrícula
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
semestro
(jeden) semestr
Duración de la estancia en la universidad de destino
akademia jaro
celý akademický rok
Duración de la estancia en la universidad de destino
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Para la solicitud de acceso a la universidad
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Musím jako výměnný student platit školné?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Jaký je ____________ systém?
Pedir información sobre el sistema
de kredito
kredity
Tipo de sistema
de noto
známkování
Tipo de sistema
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
Kiom estas la instrua stilo?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Ĉu estas ______________?
Jsou tam _____________ ?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
lekcioj
přednášky
Tipo de clase
seminarioj
semináře
Tipo de clase
lerniloj
konsultace
Tipo de clase
konferencoj
konference
Tipo de clase
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
Kiam estas la ekzamenoj?
Kdy jsou zkoušky?
Preguntar por el periodo de exámenes
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Ĉu estas universitata sportejo?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Preguntar si existen pruebas de nivel
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Preguntar por las instalaciones del centro
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Pořádáte exkurze?
Preguntar si el centro organiza excursiones
Kio programojn vi proponas?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Pedir información sobre financiación
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Indicar que necesitas ayuda financiera
instrudepagoj
školné
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
miaj vivelspezoj
životní náklady
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
infanzorgado
péče o dítě
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación