Chino | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
我想要进入大学学习。
Indicar que quieres matricularte
Mi volas apliki por_____________.
我想要申请______________课程。
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
kurso por studentoj
本科生
Tipo de matrícula
kurso por postdiplomaj studentoj
研究生
Tipo de matrícula
kurso por Ph.D.
博士生
Tipo de matrícula
plentempa kurso
全日制
Tipo de matrícula
parttempa kurso
非全日
Tipo de matrícula
enreta kurso
网上课程
Tipo de matrícula
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
semestro
一学期
Duración de la estancia en la universidad de destino
akademia jaro
一学年
Duración de la estancia en la universidad de destino
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
请问学生工作有什么限制?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
我需要提供材料原件还是复印件?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
请问该所大学的入学要求是什么?
Para la solicitud de acceso a la universidad
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
请问大学能保证我的住宿吗?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
课程内容涵盖实习吗?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
对【语言】的要求是什么?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Pedir información sobre el sistema
de kredito
学分制
Tipo de sistema
de noto
打分制
Tipo de sistema
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
Kiom estas la instrua stilo?
这里的教学风格是什么样的?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Ĉu estas ______________?
这里有_____________?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
lekcioj
讲座
Tipo de clase
seminarioj
研讨会
Tipo de clase
lerniloj
个别辅导
Tipo de clase
konferencoj
会议
Tipo de clase
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
暑期学校提供哪些课程呢?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
Kiam estas la ekzamenoj?
考试何时举行?
Preguntar por el periodo de exámenes
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Ĉu estas universitata sportejo?
大学里有体育馆吗?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
我如何加入学生组织?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
我在这里可以学习什么语言?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
有没有水平测试来评估我的水平?
Preguntar si existen pruebas de nivel
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
您有课程的详细介绍吗?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
一个班级里最多有多少个学生?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
贵校都有哪些设施?
Preguntar por las instalaciones del centro
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
请问你们安排郊游吗?
Preguntar si el centro organiza excursiones
Kio programojn vi proponas?
你们提供哪些项目呢?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
我想了解关于助学金的信息。
Pedir información sobre financiación
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
有哪些组织可以资助我的学习?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
Mi bezonas financan helpon por ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Indicar que necesitas ayuda financiera
instrudepagoj
学费
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
miaj vivelspezoj
生活费用
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
infanzorgado
儿童托管
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
请问有哪些奖学金?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación