Finlandés | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Indicar que quieres matricularte
Mi volas apliki por_____________.
Haluan hakea ________.
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
kurso por studentoj
kandidaatin ohjelmaan
Tipo de matrícula
kurso por postdiplomaj studentoj
jatko-opintoihin
Tipo de matrícula
kurso por Ph.D.
tohtorin ohjelmaan
Tipo de matrícula
plentempa kurso
täysiaikaiseen ohjelmaan
Tipo de matrícula
parttempa kurso
osa-aikaiseen ohjelmaan
Tipo de matrícula
enreta kurso
verkossa käytävään ohjelmaan
Tipo de matrícula
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
semestro
lukukauden
Duración de la estancia en la universidad de destino
akademia jaro
lukuvuoden
Duración de la estancia en la universidad de destino
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Para la solicitud de acceso a la universidad
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Pedir información sobre el sistema
de kredito
opintopiste
Tipo de sistema
de noto
arvosana
Tipo de sistema
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
Kiom estas la instrua stilo?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Ĉu estas ______________?
Onko teillä ________?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
lekcioj
luentoja
Tipo de clase
seminarioj
seminaareja
Tipo de clase
lerniloj
pienryhmäopetusta
Tipo de clase
konferencoj
konferensseja
Tipo de clase
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
Kiam estas la ekzamenoj?
Koska tentit ovat?
Preguntar por el periodo de exámenes
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Ĉu estas universitata sportejo?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Preguntar si existen pruebas de nivel
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Preguntar por las instalaciones del centro
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Preguntar si el centro organiza excursiones
Kio programojn vi proponas?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Pedir información sobre financiación
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Indicar que necesitas ayuda financiera
instrudepagoj
lukukausimaksut
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
miaj vivelspezoj
elinkustannukseni
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
infanzorgado
lastenhoito
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación