Húngaro | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Indicar que quieres matricularte
Mi volas apliki por_____________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
kurso por studentoj
alapképzés
Tipo de matrícula
kurso por postdiplomaj studentoj
mesterképzés
Tipo de matrícula
kurso por Ph.D.
PhD
Tipo de matrícula
plentempa kurso
nappali tagozatos
Tipo de matrícula
parttempa kurso
részidős
Tipo de matrícula
enreta kurso
online
Tipo de matrícula
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
semestro
egy szemeszter
Duración de la estancia en la universidad de destino
akademia jaro
egy év
Duración de la estancia en la universidad de destino
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Para la solicitud de acceso a la universidad
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Az egyetem biztosít szállást is?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Milyen a ____________ rendszer?
Pedir información sobre el sistema
de kredito
kredit
Tipo de sistema
de noto
osztályzási
Tipo de sistema
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
Kiom estas la instrua stilo?
Milyen a tanítás stílusa?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Ĉu estas ______________?
Vannak_____________?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
lekcioj
előadások
Tipo de clase
seminarioj
szemináriumok
Tipo de clase
lerniloj
oktatói órák
Tipo de clase
konferencoj
konferenciák
Tipo de clase
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
Kiam estas la ekzamenoj?
Mikor vannak a vizsgák?
Preguntar por el periodo de exámenes
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Ĉu estas universitata sportejo?
Van az egyetemen sportközpont?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Van szintfelmérő teszt?
Preguntar si existen pruebas de nivel
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Preguntar por las instalaciones del centro
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Kirándulásokat is szerveznek?
Preguntar si el centro organiza excursiones
Kio programojn vi proponas?
Milyen programokat nyújtanak?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Pedir información sobre financiación
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Indicar que necesitas ayuda financiera
instrudepagoj
tandíj
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
miaj vivelspezoj
megélhetési költségek
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
infanzorgado
gyermekellátás
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación