Sueco | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Indicar que quieres matricularte
Mi volas apliki por_____________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
kurso por studentoj
kandidatkurs
Tipo de matrícula
kurso por postdiplomaj studentoj
avancerad kurs
Tipo de matrícula
kurso por Ph.D.
doktorandkurs
Tipo de matrícula
plentempa kurso
fulltidskurs
Tipo de matrícula
parttempa kurso
deltidskurs
Tipo de matrícula
enreta kurso
onlinekurs
Tipo de matrícula
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
semestro
en termin
Duración de la estancia en la universidad de destino
akademia jaro
ett läsår
Duración de la estancia en la universidad de destino
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Para la solicitud de acceso a la universidad
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Garanterar universitetet boende?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Vilka är språkkraven?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Hur fungerar _______ ?
Pedir información sobre el sistema
de kredito
poängsystemet
Tipo de sistema
de noto
betygssättningen
Tipo de sistema
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
Kiom estas la instrua stilo?
Hur är undervisningen?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Ĉu estas ______________?
Finns det _______?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
lekcioj
föreläsningar
Tipo de clase
seminarioj
seminarier
Tipo de clase
lerniloj
handledning
Tipo de clase
konferencoj
konferenser
Tipo de clase
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
Kiam estas la ekzamenoj?
När är tentaperioderna?
Preguntar por el periodo de exámenes
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Ĉu estas universitata sportejo?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Preguntar si existen pruebas de nivel
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Preguntar por las instalaciones del centro
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Arrangerar skolan också utflykter?
Preguntar si el centro organiza excursiones
Kio programojn vi proponas?
Vilka program erbjuds?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Pedir información sobre financiación
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Indicar que necesitas ayuda financiera
instrudepagoj
skolavgifter
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
miaj vivelspezoj
mina levnadskostnader
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
infanzorgado
barnomsorg
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Vilka typer av stipendier finns det?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación