Sueco | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

Haluaisin hakea yliopistoon.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Indicar que quieres matricularte
Haluan hakea ________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
kandidaatin ohjelmaan
kandidatkurs
Tipo de matrícula
jatko-opintoihin
avancerad kurs
Tipo de matrícula
tohtorin ohjelmaan
doktorandkurs
Tipo de matrícula
täysiaikaiseen ohjelmaan
fulltidskurs
Tipo de matrícula
osa-aikaiseen ohjelmaan
deltidskurs
Tipo de matrícula
verkossa käytävään ohjelmaan
onlinekurs
Tipo de matrícula
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
lukukauden
en termin
Duración de la estancia en la universidad de destino
lukuvuoden
ett läsår
Duración de la estancia en la universidad de destino
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Para la solicitud de acceso a la universidad
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Garanterar universitetet boende?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Vilka är språkkraven?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Hur fungerar _______ ?
Pedir información sobre el sistema
opintopiste
poängsystemet
Tipo de sistema
arvosana
betygssättningen
Tipo de sistema
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Hur är undervisningen?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Onko teillä ________?
Finns det _______?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
luentoja
föreläsningar
Tipo de clase
seminaareja
seminarier
Tipo de clase
pienryhmäopetusta
handledning
Tipo de clase
konferensseja
konferenser
Tipo de clase
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
Koska tentit ovat?
När är tentaperioderna?
Preguntar por el periodo de exámenes
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Preguntar si existen pruebas de nivel
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Preguntar por las instalaciones del centro
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Arrangerar skolan också utflykter?
Preguntar si el centro organiza excursiones
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Vilka program erbjuds?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Pedir información sobre financiación
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Indicar que necesitas ayuda financiera
lukukausimaksut
skolavgifter
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
elinkustannukseni
mina levnadskostnader
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
lastenhoito
barnomsorg
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Vilka typer av stipendier finns det?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación