Chino | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
我想要进入大学学习。
Indicar que quieres matricularte
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
我想要申请______________课程。
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
ένα προπτυχιακό
本科生
Tipo de matrícula
ένα μεταπτυχιακό
研究生
Tipo de matrícula
ένα διδακτορικό
博士生
Tipo de matrícula
πλήρους απασχόλησης
全日制
Tipo de matrícula
μερικής απασχόλησης
非全日
Tipo de matrícula
εξ αποστάσεως
网上课程
Tipo de matrícula
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
ένα εξάμηνο
一学期
Duración de la estancia en la universidad de destino
ένα ακαδημαϊκό έτος
一学年
Duración de la estancia en la universidad de destino
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
请问学生工作有什么限制?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
我需要提供材料原件还是复印件?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
请问该所大学的入学要求是什么?
Para la solicitud de acceso a la universidad
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
请问大学能保证我的住宿吗?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
课程内容涵盖实习吗?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
我如何才能查看我的申请进程呢?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
对【语言】的要求是什么?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
Πώς είναι το σύστημα _____________;
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Pedir información sobre el sistema
πόντων
学分制
Tipo de sistema
βαθμολόγησης
打分制
Tipo de sistema
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
这里的教学风格是什么样的?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Υπάρχουν _____________ ;
这里有_____________?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
διαλέξεις
讲座
Tipo de clase
σεμινάρια
研讨会
Tipo de clase
προγράμματα εκμάθησης
个别辅导
Tipo de clase
συνέδρια
会议
Tipo de clase
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
暑期学校提供哪些课程呢?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
Πότε είναι οι εξετάσεις;
考试何时举行?
Preguntar por el periodo de exámenes
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
我在哪里能找到所有的课程信息?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
大学里有体育馆吗?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
我如何加入学生组织?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
我在这里可以学习什么语言?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
有没有水平测试来评估我的水平?
Preguntar si existen pruebas de nivel
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
您有课程的详细介绍吗?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
一个班级里最多有多少个学生?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
贵校都有哪些设施?
Preguntar por las instalaciones del centro
Οργανώνετε και εκδρομές;
请问你们安排郊游吗?
Preguntar si el centro organiza excursiones
Τι προγράμματα προσφέρετε;
你们提供哪些项目呢?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
我想了解关于助学金的信息。
Pedir información sobre financiación
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
有哪些组织可以资助我的学习?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Indicar que necesitas ayuda financiera
δίδακτρα
学费
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
τα έξοδα διαβίωσής μου
生活费用
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
τη φροντίδα των παιδιών
儿童托管
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
请问有哪些奖学金?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación