Portugués | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Gostaria de me matricular em uma universidade.
Indicar que quieres matricularte
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
ένα προπτυχιακό
graduação
Tipo de matrícula
ένα μεταπτυχιακό
pós-graduação
Tipo de matrícula
ένα διδακτορικό
PhD
Tipo de matrícula
πλήρους απασχόλησης
tempo integral
Tipo de matrícula
μερικής απασχόλησης
meio período
Tipo de matrícula
εξ αποστάσεως
online
Tipo de matrícula
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
ένα εξάμηνο
um semestre
Duración de la estancia en la universidad de destino
ένα ακαδημαϊκό έτος
um ano acadêmico
Duración de la estancia en la universidad de destino
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Para la solicitud de acceso a la universidad
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Vou receber uma proposta formal?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
A universidade também oferece acomodação?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
O curso também inclui um período de estágio?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Como é o sistema de ____________?
Pedir información sobre el sistema
πόντων
crédito
Tipo de sistema
βαθμολόγησης
notas
Tipo de sistema
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Qual é o estilo de ensino?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Υπάρχουν _____________ ;
São _____________ ?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
διαλέξεις
aulas expositivas
Tipo de clase
σεμινάρια
seminários
Tipo de clase
προγράμματα εκμάθησης
tutoriais
Tipo de clase
συνέδρια
conferências
Tipo de clase
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Quando acontecem as provas?
Preguntar por el periodo de exámenes
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Há um complexo esportivo aqui?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Quais línguas posso estudar em sua escola?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Preguntar si existen pruebas de nivel
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Quais são as comodidades da escola?
Preguntar por las instalaciones del centro
Οργανώνετε και εκδρομές;
Vocês também organizam excursões?
Preguntar si el centro organiza excursiones
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Quais programas vocês oferecem?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Pedir información sobre financiación
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Indicar que necesitas ayuda financiera
δίδακτρα
mensalidades
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
τα έξοδα διαβίωσής μου
despesas de subsistência
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
τη φροντίδα των παιδιών
cuidados infantis
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación