Ruso | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Indicar que quieres matricularte
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
ένα προπτυχιακό
бакалавриат
Tipo de matrícula
ένα μεταπτυχιακό
аспирантура
Tipo de matrícula
ένα διδακτορικό
докторат/профессура
Tipo de matrícula
πλήρους απασχόλησης
очная форма
Tipo de matrícula
μερικής απασχόλησης
заочная форма
Tipo de matrícula
εξ αποστάσεως
онлайн обучение
Tipo de matrícula
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
ένα εξάμηνο
семестр
Duración de la estancia en la universidad de destino
ένα ακαδημαϊκό έτος
академический год
Duración de la estancia en la universidad de destino
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Какие ограничения на работу для студентов?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Каковы требования для поступления в университет?
Para la solicitud de acceso a la universidad
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Вы пришлете мне формальное предложение?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Университет гарантирует предоставление жилья?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Курс включает в себя период стажировки?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Каковы требования знания [язык] языка?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Какова система_____________?
Pedir información sobre el sistema
πόντων
кредитов
Tipo de sistema
βαθμολόγησης
оценок
Tipo de sistema
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Каков стиль преподавания?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Υπάρχουν _____________ ;
Там есть___________?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
διαλέξεις
лекции
Tipo de clase
σεμινάρια
семинары
Tipo de clase
προγράμματα εκμάθησης
учебные материалы
Tipo de clase
συνέδρια
конференции
Tipo de clase
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Какие курсы предлагаются летними школами?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Когда проходят экзамены?
Preguntar por el periodo de exámenes
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
В университете есть спортивный центр?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Preguntar si existen pruebas de nivel
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
У вас есть детальное описание курса?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Каково максимальное количество студентов в группе?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Preguntar por las instalaciones del centro
Οργανώνετε και εκδρομές;
Вы организовываете экскурсии?
Preguntar si el centro organiza excursiones
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Какие программы вы предлагаете?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Pedir información sobre financiación
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Indicar que necesitas ayuda financiera
δίδακτρα
плата за обучение
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
τα έξοδα διαβίωσής μου
расходы на жизнь
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
τη φροντίδα των παιδιών
уход за ребенком
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Какие виды стипендий доступны?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación