Chino | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
我想要进入大学学习。
Indicar que quieres matricularte
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
我想要申请______________课程。
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
een bacheloropleiding
本科生
Tipo de matrícula
een postgraduaat
研究生
Tipo de matrícula
een doctoraat
博士生
Tipo de matrícula
een voltijdse opleiding
全日制
Tipo de matrícula
een deeltijdse opleiding
非全日
Tipo de matrícula
een online cursus
网上课程
Tipo de matrícula
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
een semester
一学期
Duración de la estancia en la universidad de destino
een academisch jaar
一学年
Duración de la estancia en la universidad de destino
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
请问学生工作有什么限制?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
我需要提供材料原件还是复印件?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
请问该所大学的入学要求是什么?
Para la solicitud de acceso a la universidad
Zal ik een formele toelating ontvangen?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
请问大学能保证我的住宿吗?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Bevat de cursus ook een stageperiode?
课程内容涵盖实习吗?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
对【语言】的要求是什么?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
Hoe werkt het ____________ systeem?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Pedir información sobre el sistema
creditsysteem
学分制
Tipo de sistema
beoordelingssysteem
打分制
Tipo de sistema
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
Welke leermethoden worden er gebruikt?
这里的教学风格是什么样的?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Zijn er _____________ ?
这里有_____________?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
lezingen
讲座
Tipo de clase
seminars
研讨会
Tipo de clase
tutorials
个别辅导
Tipo de clase
conferenties
会议
Tipo de clase
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
暑期学校提供哪些课程呢?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
Wanneer worden de examens gehouden?
考试何时举行?
Preguntar por el periodo de exámenes
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Heeft de universiteit een sportcentrum?
大学里有体育馆吗?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
我如何加入学生组织?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
我在这里可以学习什么语言?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
有没有水平测试来评估我的水平?
Preguntar si existen pruebas de nivel
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
您有课程的详细介绍吗?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
一个班级里最多有多少个学生?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
贵校都有哪些设施?
Preguntar por las instalaciones del centro
Organiseren jullie ook excursies?
请问你们安排郊游吗?
Preguntar si el centro organiza excursiones
Welke programma's bieden jullie aan?
你们提供哪些项目呢?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
我想了解关于助学金的信息。
Pedir información sobre financiación
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
有哪些组织可以资助我的学习?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Indicar que necesitas ayuda financiera
inschrijvingsgeld
学费
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
kosten voor levensonderhoud
生活费用
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
kinderopvang
儿童托管
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
请问有哪些奖学金?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación