Checo | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

I would like to enroll at a university.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Indicar que quieres matricularte
I want to apply for _____________ course.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
an undergraduate
bakalářské studium
Tipo de matrícula
a postgraduate
postgraduální studium
Tipo de matrícula
a PhD
doktorské studium
Tipo de matrícula
a full-time
prezenční studium
Tipo de matrícula
a part-time
kombinované studium
Tipo de matrícula
an online
online
Tipo de matrícula
I would like to study at your university for ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
a semester
(jeden) semestr
Duración de la estancia en la universidad de destino
an academic year
celý akademický rok
Duración de la estancia en la universidad de destino
What are the work restrictions for students?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
What are the entry requirements of the university?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Para la solicitud de acceso a la universidad
Are you going to send me a formal offer?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Does the university guarantee accommodation as well?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Does the course involve an internship as well?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Musím jako výměnný student platit školné?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
How can I track the progress of my application?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
What are the [language] language requirements?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
What is the ____________ system like?
Jaký je ____________ systém?
Pedir información sobre el sistema
credit
kredity
Tipo de sistema
marking
známkování
Tipo de sistema
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
What is the teaching style like?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Are there _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
lectures
přednášky
Tipo de clase
seminars
semináře
Tipo de clase
tutorials
konsultace
Tipo de clase
conferences
konference
Tipo de clase
What courses are offered by summer schools?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
When are the exams held?
Kdy jsou zkoušky?
Preguntar por el periodo de exámenes
Where can I find information about all the courses available?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Is there a university sports center?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
How can I join student societies?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
What are the estimated living costs in [city]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

What languages can I study at your school?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Is there a placement test to assess my level?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Preguntar si existen pruebas de nivel
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Do you have a detailed description of the course?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
What is the maximum number of students in a class?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
What facilities are there in your school?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Preguntar por las instalaciones del centro
Do you also arrange excursions?
Pořádáte exkurze?
Preguntar si el centro organiza excursiones
What programs do you offer?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

I am here to inquire about funding opportunities.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Pedir información sobre financiación
Which bodies can fund my studies?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
I need financial help for ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Indicar que necesitas ayuda financiera
tuition fees
školné
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
my living expenses
životní náklady
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
childcare
péče o dítě
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
What kinds of scholarships are available?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

I would like to validate my degree certificate in [country].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Where can I get a certificate of equivalency?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación