Danés | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

I would like to enroll at a university.
Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Indicar que quieres matricularte
I want to apply for _____________ course.
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
an undergraduate
bachelor
Tipo de matrícula
a postgraduate
kandidatstuderende
Tipo de matrícula
a PhD
ph.d.-studerende
Tipo de matrícula
a full-time
fuldtids-
Tipo de matrícula
a part-time
deltids-
Tipo de matrícula
an online
online
Tipo de matrícula
I would like to study at your university for ___________.
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
a semester
et semester
Duración de la estancia en la universidad de destino
an academic year
et studieår
Duración de la estancia en la universidad de destino
What are the work restrictions for students?
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
What are the entry requirements of the university?
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Para la solicitud de acceso a la universidad
Are you going to send me a formal offer?
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Does the university guarantee accommodation as well?
Garanterer universitetet indkvartering?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Does the course involve an internship as well?
Indeholder faget også en praktikperiode?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
How can I track the progress of my application?
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
What are the [language] language requirements?
Hvad er sprogkravene?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
What is the ____________ system like?
Hvordan er ____________ systemet?
Pedir información sobre el sistema
credit
studiepoint
Tipo de sistema
marking
bedømmelse
Tipo de sistema
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
What is the teaching style like?
Hvordan er undervisningsformen?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Are there _____________ ?
Er der _____________ ?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
lectures
forelæsninger
Tipo de clase
seminars
seminarer
Tipo de clase
tutorials
undervisning
Tipo de clase
conferences
konferencer
Tipo de clase
What courses are offered by summer schools?
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
When are the exams held?
Hvornår afholdes eksaminerne?
Preguntar por el periodo de exámenes
Where can I find information about all the courses available?
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Is there a university sports center?
Er der en sportshal på universitetet?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
How can I join student societies?
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
What are the estimated living costs in [city]?
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

What languages can I study at your school?
Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Is there a placement test to assess my level?
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Preguntar si existen pruebas de nivel
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Do you have a detailed description of the course?
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
What is the maximum number of students in a class?
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
What facilities are there in your school?
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Preguntar por las instalaciones del centro
Do you also arrange excursions?
Arrangerer I også ekskursioner?
Preguntar si el centro organiza excursiones
What programs do you offer?
Hvilke programmer tilbydes her?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

I am here to inquire about funding opportunities.
Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Pedir información sobre financiación
Which bodies can fund my studies?
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
I need financial help for ____________.
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Indicar que necesitas ayuda financiera
tuition fees
studiegebyrer
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
my living expenses
leveomkostninger
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
childcare
børnepasning
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
What kinds of scholarships are available?
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

I would like to validate my degree certificate in [country].
Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Where can I get a certificate of equivalency?
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación