Griego | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

I would like to enroll at a university.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Indicar que quieres matricularte
I want to apply for _____________ course.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
an undergraduate
ένα προπτυχιακό
Tipo de matrícula
a postgraduate
ένα μεταπτυχιακό
Tipo de matrícula
a PhD
ένα διδακτορικό
Tipo de matrícula
a full-time
πλήρους απασχόλησης
Tipo de matrícula
a part-time
μερικής απασχόλησης
Tipo de matrícula
an online
εξ αποστάσεως
Tipo de matrícula
I would like to study at your university for ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
a semester
ένα εξάμηνο
Duración de la estancia en la universidad de destino
an academic year
ένα ακαδημαϊκό έτος
Duración de la estancia en la universidad de destino
What are the work restrictions for students?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
What are the entry requirements of the university?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Para la solicitud de acceso a la universidad
Are you going to send me a formal offer?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Does the university guarantee accommodation as well?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Does the course involve an internship as well?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
How can I track the progress of my application?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
What are the [language] language requirements?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
What is the ____________ system like?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Pedir información sobre el sistema
credit
πόντων
Tipo de sistema
marking
βαθμολόγησης
Tipo de sistema
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
What is the teaching style like?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Are there _____________ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
lectures
διαλέξεις
Tipo de clase
seminars
σεμινάρια
Tipo de clase
tutorials
προγράμματα εκμάθησης
Tipo de clase
conferences
συνέδρια
Tipo de clase
What courses are offered by summer schools?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
When are the exams held?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Preguntar por el periodo de exámenes
Where can I find information about all the courses available?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Is there a university sports center?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
How can I join student societies?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
What are the estimated living costs in [city]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

What languages can I study at your school?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Is there a placement test to assess my level?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Preguntar si existen pruebas de nivel
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Do you have a detailed description of the course?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
What is the maximum number of students in a class?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
What facilities are there in your school?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Preguntar por las instalaciones del centro
Do you also arrange excursions?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Preguntar si el centro organiza excursiones
What programs do you offer?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

I am here to inquire about funding opportunities.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Pedir información sobre financiación
Which bodies can fund my studies?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
I need financial help for ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Indicar que necesitas ayuda financiera
tuition fees
δίδακτρα
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
my living expenses
τα έξοδα διαβίωσής μου
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
childcare
τη φροντίδα των παιδιών
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
What kinds of scholarships are available?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

I would like to validate my degree certificate in [country].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Where can I get a certificate of equivalency?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación