Holandés | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

I would like to enroll at a university.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Indicar que quieres matricularte
I want to apply for _____________ course.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
an undergraduate
een bacheloropleiding
Tipo de matrícula
a postgraduate
een postgraduaat
Tipo de matrícula
a PhD
een doctoraat
Tipo de matrícula
a full-time
een voltijdse opleiding
Tipo de matrícula
a part-time
een deeltijdse opleiding
Tipo de matrícula
an online
een online cursus
Tipo de matrícula
I would like to study at your university for ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
a semester
een semester
Duración de la estancia en la universidad de destino
an academic year
een academisch jaar
Duración de la estancia en la universidad de destino
What are the work restrictions for students?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
What are the entry requirements of the university?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Para la solicitud de acceso a la universidad
Are you going to send me a formal offer?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Does the university guarantee accommodation as well?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Does the course involve an internship as well?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
How can I track the progress of my application?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
What are the [language] language requirements?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
What is the ____________ system like?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Pedir información sobre el sistema
credit
creditsysteem
Tipo de sistema
marking
beoordelingssysteem
Tipo de sistema
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
What is the teaching style like?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Are there _____________ ?
Zijn er _____________ ?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
lectures
lezingen
Tipo de clase
seminars
seminars
Tipo de clase
tutorials
tutorials
Tipo de clase
conferences
conferenties
Tipo de clase
What courses are offered by summer schools?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
When are the exams held?
Wanneer worden de examens gehouden?
Preguntar por el periodo de exámenes
Where can I find information about all the courses available?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Is there a university sports center?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
How can I join student societies?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
What are the estimated living costs in [city]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

What languages can I study at your school?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Is there a placement test to assess my level?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Preguntar si existen pruebas de nivel
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Do you have a detailed description of the course?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
What is the maximum number of students in a class?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
What facilities are there in your school?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Preguntar por las instalaciones del centro
Do you also arrange excursions?
Organiseren jullie ook excursies?
Preguntar si el centro organiza excursiones
What programs do you offer?
Welke programma's bieden jullie aan?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

I am here to inquire about funding opportunities.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Pedir información sobre financiación
Which bodies can fund my studies?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
I need financial help for ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Indicar que necesitas ayuda financiera
tuition fees
inschrijvingsgeld
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
my living expenses
kosten voor levensonderhoud
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
childcare
kinderopvang
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
What kinds of scholarships are available?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

I would like to validate my degree certificate in [country].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Where can I get a certificate of equivalency?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación