Húngaro | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

I would like to enroll at a university.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Indicar que quieres matricularte
I want to apply for _____________ course.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
an undergraduate
alapképzés
Tipo de matrícula
a postgraduate
mesterképzés
Tipo de matrícula
a PhD
PhD
Tipo de matrícula
a full-time
nappali tagozatos
Tipo de matrícula
a part-time
részidős
Tipo de matrícula
an online
online
Tipo de matrícula
I would like to study at your university for ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
a semester
egy szemeszter
Duración de la estancia en la universidad de destino
an academic year
egy év
Duración de la estancia en la universidad de destino
What are the work restrictions for students?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
What are the entry requirements of the university?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Para la solicitud de acceso a la universidad
Are you going to send me a formal offer?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Does the university guarantee accommodation as well?
Az egyetem biztosít szállást is?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Does the course involve an internship as well?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
How can I track the progress of my application?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
What are the [language] language requirements?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
What is the ____________ system like?
Milyen a ____________ rendszer?
Pedir información sobre el sistema
credit
kredit
Tipo de sistema
marking
osztályzási
Tipo de sistema
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
What is the teaching style like?
Milyen a tanítás stílusa?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Are there _____________ ?
Vannak_____________?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
lectures
előadások
Tipo de clase
seminars
szemináriumok
Tipo de clase
tutorials
oktatói órák
Tipo de clase
conferences
konferenciák
Tipo de clase
What courses are offered by summer schools?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
When are the exams held?
Mikor vannak a vizsgák?
Preguntar por el periodo de exámenes
Where can I find information about all the courses available?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Is there a university sports center?
Van az egyetemen sportközpont?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
How can I join student societies?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
What are the estimated living costs in [city]?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

What languages can I study at your school?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Is there a placement test to assess my level?
Van szintfelmérő teszt?
Preguntar si existen pruebas de nivel
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Do you have a detailed description of the course?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
What is the maximum number of students in a class?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
What facilities are there in your school?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Preguntar por las instalaciones del centro
Do you also arrange excursions?
Kirándulásokat is szerveznek?
Preguntar si el centro organiza excursiones
What programs do you offer?
Milyen programokat nyújtanak?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

I am here to inquire about funding opportunities.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Pedir información sobre financiación
Which bodies can fund my studies?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
I need financial help for ____________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Indicar que necesitas ayuda financiera
tuition fees
tandíj
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
my living expenses
megélhetési költségek
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
childcare
gyermekellátás
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
What kinds of scholarships are available?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

I would like to validate my degree certificate in [country].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Where can I get a certificate of equivalency?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación