Polaco | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

I would like to enroll at a university.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Indicar que quieres matricularte
I want to apply for _____________ course.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
an undergraduate
studia licencjackie
Tipo de matrícula
a postgraduate
studia magisterskie
Tipo de matrícula
a PhD
studia doktoranckie
Tipo de matrícula
a full-time
studia dzienne
Tipo de matrícula
a part-time
studia zaoczne
Tipo de matrícula
an online
studia przez internet
Tipo de matrícula
I would like to study at your university for ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
a semester
(jeden) semestr
Duración de la estancia en la universidad de destino
an academic year
cały rok akademicki
Duración de la estancia en la universidad de destino
What are the work restrictions for students?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
What are the entry requirements of the university?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Para la solicitud de acceso a la universidad
Are you going to send me a formal offer?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Does the university guarantee accommodation as well?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Does the course involve an internship as well?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
How can I track the progress of my application?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
What are the [language] language requirements?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
What is the ____________ system like?
Jak działa system ______ ?
Pedir información sobre el sistema
credit
punktowy
Tipo de sistema
marking
oceniania
Tipo de sistema
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
What is the teaching style like?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Are there _____________ ?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
lectures
wykłady
Tipo de clase
seminars
ćwiczenia/seminaria
Tipo de clase
tutorials
konsultacje
Tipo de clase
conferences
konferencje
Tipo de clase
What courses are offered by summer schools?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
When are the exams held?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Preguntar por el periodo de exámenes
Where can I find information about all the courses available?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Is there a university sports center?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
How can I join student societies?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
What are the estimated living costs in [city]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

What languages can I study at your school?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Is there a placement test to assess my level?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Preguntar si existen pruebas de nivel
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Do you have a detailed description of the course?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
What is the maximum number of students in a class?
Jak liczne są grupy?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
What facilities are there in your school?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Preguntar por las instalaciones del centro
Do you also arrange excursions?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Preguntar si el centro organiza excursiones
What programs do you offer?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

I am here to inquire about funding opportunities.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Pedir información sobre financiación
Which bodies can fund my studies?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
I need financial help for ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Indicar que necesitas ayuda financiera
tuition fees
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
my living expenses
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
childcare
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
What kinds of scholarships are available?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

I would like to validate my degree certificate in [country].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Where can I get a certificate of equivalency?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación