Rumano | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

I would like to enroll at a university.
Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Indicar que quieres matricularte
I want to apply for _____________ course.
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
an undergraduate
student
Tipo de matrícula
a postgraduate
student cu diplomă
Tipo de matrícula
a PhD
doctorand
Tipo de matrícula
a full-time
cu normă întreagă
Tipo de matrícula
a part-time
cu jumătate de normă
Tipo de matrícula
an online
la distanță
Tipo de matrícula
I would like to study at your university for ___________.
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
a semester
un semestru
Duración de la estancia en la universidad de destino
an academic year
un an academic
Duración de la estancia en la universidad de destino
What are the work restrictions for students?
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
What are the entry requirements of the university?
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Para la solicitud de acceso a la universidad
Are you going to send me a formal offer?
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Does the university guarantee accommodation as well?
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Does the course involve an internship as well?
Există perioadă de practică în planul de studii?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
How can I track the progress of my application?
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
What are the [language] language requirements?
Care este nivelul de [limba] cerută?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
What is the ____________ system like?
Cum este sistemul ____________?
Pedir información sobre el sistema
credit
de credite
Tipo de sistema
marking
de note
Tipo de sistema
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
What is the teaching style like?
Cum este sistemul de predare?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Are there _____________ ?
Sunt _____________ ?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
lectures
cursuri teoretice
Tipo de clase
seminars
seminarii
Tipo de clase
tutorials
tutoriale
Tipo de clase
conferences
conferințe
Tipo de clase
What courses are offered by summer schools?
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
When are the exams held?
Când se susșine sesiunea de examene?
Preguntar por el periodo de exámenes
Where can I find information about all the courses available?
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Is there a university sports center?
Are universitatea centru sportiv?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
How can I join student societies?
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
What are the estimated living costs in [city]?
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

What languages can I study at your school?
Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Is there a placement test to assess my level?
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Preguntar si existen pruebas de nivel
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Do you have a detailed description of the course?
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
What is the maximum number of students in a class?
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
What facilities are there in your school?
Ce facilitări oferă centrul?
Preguntar por las instalaciones del centro
Do you also arrange excursions?
Organizați excursii de asemenea?
Preguntar si el centro organiza excursiones
What programs do you offer?
Ce programă oferiți?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

I am here to inquire about funding opportunities.
Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Pedir información sobre financiación
Which bodies can fund my studies?
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
I need financial help for ____________.
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Indicar que necesitas ayuda financiera
tuition fees
taxă de școlarizare
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
my living expenses
întreținere
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
childcare
îngrijire copii minori
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
What kinds of scholarships are available?
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

I would like to validate my degree certificate in [country].
Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Where can I get a certificate of equivalency?
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación