Sueco | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

I would like to enroll at a university.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Indicar que quieres matricularte
I want to apply for _____________ course.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
an undergraduate
kandidatkurs
Tipo de matrícula
a postgraduate
avancerad kurs
Tipo de matrícula
a PhD
doktorandkurs
Tipo de matrícula
a full-time
fulltidskurs
Tipo de matrícula
a part-time
deltidskurs
Tipo de matrícula
an online
onlinekurs
Tipo de matrícula
I would like to study at your university for ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
a semester
en termin
Duración de la estancia en la universidad de destino
an academic year
ett läsår
Duración de la estancia en la universidad de destino
What are the work restrictions for students?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
What are the entry requirements of the university?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Para la solicitud de acceso a la universidad
Are you going to send me a formal offer?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Does the university guarantee accommodation as well?
Garanterar universitetet boende?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Does the course involve an internship as well?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
How can I track the progress of my application?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
What are the [language] language requirements?
Vilka är språkkraven?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
What is the ____________ system like?
Hur fungerar _______ ?
Pedir información sobre el sistema
credit
poängsystemet
Tipo de sistema
marking
betygssättningen
Tipo de sistema
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
What is the teaching style like?
Hur är undervisningen?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Are there _____________ ?
Finns det _______?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
lectures
föreläsningar
Tipo de clase
seminars
seminarier
Tipo de clase
tutorials
handledning
Tipo de clase
conferences
konferenser
Tipo de clase
What courses are offered by summer schools?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
When are the exams held?
När är tentaperioderna?
Preguntar por el periodo de exámenes
Where can I find information about all the courses available?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Is there a university sports center?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
How can I join student societies?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
What are the estimated living costs in [city]?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

What languages can I study at your school?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Is there a placement test to assess my level?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Preguntar si existen pruebas de nivel
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Do you have a detailed description of the course?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
What is the maximum number of students in a class?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
What facilities are there in your school?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Preguntar por las instalaciones del centro
Do you also arrange excursions?
Arrangerar skolan också utflykter?
Preguntar si el centro organiza excursiones
What programs do you offer?
Vilka program erbjuds?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

I am here to inquire about funding opportunities.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Pedir información sobre financiación
Which bodies can fund my studies?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
I need financial help for ____________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Indicar que necesitas ayuda financiera
tuition fees
skolavgifter
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
my living expenses
mina levnadskostnader
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
childcare
barnomsorg
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
What kinds of scholarships are available?
Vilka typer av stipendier finns det?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

I would like to validate my degree certificate in [country].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Where can I get a certificate of equivalency?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación