Polaco | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

Vorrei iscrivermi all'università.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Indicar que quieres matricularte
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
di laurea triennale
studia licencjackie
Tipo de matrícula
di laurea magistrale
studia magisterskie
Tipo de matrícula
di dottorato
studia doktoranckie
Tipo de matrícula
a tempo pieno
studia dzienne
Tipo de matrícula
part-time
studia zaoczne
Tipo de matrícula
online
studia przez internet
Tipo de matrícula
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
un semestre
(jeden) semestr
Duración de la estancia en la universidad de destino
un anno accademico
cały rok akademicki
Duración de la estancia en la universidad de destino
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Para la solicitud de acceso a la universidad
Mi invierete una lettera di ammissione?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
L'università garantisce anche l'alloggio?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
Che livello di [lingua] è richiesto?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
Come funziona il sistema di __________?
Jak działa system ______ ?
Pedir información sobre el sistema
crediti
punktowy
Tipo de sistema
valutazione
oceniania
Tipo de sistema
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Ci sono _______________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
lezioni frontali
wykłady
Tipo de clase
seminari
ćwiczenia/seminaria
Tipo de clase
esercitazioni
konsultacje
Tipo de clase
conferenze
konferencje
Tipo de clase
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
Quando si svolgono gli esami?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Preguntar por el periodo de exámenes
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
C'è un centro sportivo universitario?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
Qual è il costo della vita a [città]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Preguntar si existen pruebas de nivel
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Jak liczne są grupy?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Preguntar por las instalaciones del centro
Organizzate delle escursioni?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Preguntar si el centro organiza excursiones
Che programmi offrite?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Pedir información sobre financiación
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Indicar que necesitas ayuda financiera
le tasse universitarie
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
le spese di sostentamento
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
i servizi per l'infanzia
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación