Alemán | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Indicar que quieres matricularte
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
studia licencjackie
Grundkurs
Tipo de matrícula
studia magisterskie
Aufbaukurs
Tipo de matrícula
studia doktoranckie
Doktorandenkurs
Tipo de matrícula
studia dzienne
Vollzeitkurs
Tipo de matrícula
studia zaoczne
Teilzeitkurs
Tipo de matrícula
studia przez internet
Onlinekurs
Tipo de matrícula
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
(jeden) semestr
ein Semester
Duración de la estancia en la universidad de destino
cały rok akademicki
ein Studienjahr
Duración de la estancia en la universidad de destino
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Para la solicitud de acceso a la universidad
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
Jak działa system ______ ?
Wie funktioniert das__________?
Pedir información sobre el sistema
punktowy
Kreditsystem
Tipo de sistema
oceniania
Benotungssystem
Tipo de sistema
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Gibt es_____________?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
wykłady
Vorlesungen
Tipo de clase
ćwiczenia/seminaria
Seminare
Tipo de clase
konsultacje
Tutorien
Tipo de clase
konferencje
Konferenzen
Tipo de clase
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
Kiedy odbywają się egzaminy?
Wann finden die Prüfungen statt?
Preguntar por el periodo de exámenes
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Preguntar si existen pruebas de nivel
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
Jak liczne są grupy?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Preguntar por las instalaciones del centro
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Preguntar si el centro organiza excursiones
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Welche Programme bieten Sie an?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Pedir información sobre financiación
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Indicar que necesitas ayuda financiera
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Studiengebühren
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Lebenshaltungskosten
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Kinderbetreuung
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Welche Stipendien gibt es?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación