Checo | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Indicar que quieres matricularte
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
studia licencjackie
bakalářské studium
Tipo de matrícula
studia magisterskie
postgraduální studium
Tipo de matrícula
studia doktoranckie
doktorské studium
Tipo de matrícula
studia dzienne
prezenční studium
Tipo de matrícula
studia zaoczne
kombinované studium
Tipo de matrícula
studia przez internet
online
Tipo de matrícula
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
(jeden) semestr
(jeden) semestr
Duración de la estancia en la universidad de destino
cały rok akademicki
celý akademický rok
Duración de la estancia en la universidad de destino
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Para la solicitud de acceso a la universidad
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Musím jako výměnný student platit školné?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
Jak działa system ______ ?
Jaký je ____________ systém?
Pedir información sobre el sistema
punktowy
kredity
Tipo de sistema
oceniania
známkování
Tipo de sistema
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
wykłady
přednášky
Tipo de clase
ćwiczenia/seminaria
semináře
Tipo de clase
konsultacje
konsultace
Tipo de clase
konferencje
konference
Tipo de clase
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
Kiedy odbywają się egzaminy?
Kdy jsou zkoušky?
Preguntar por el periodo de exámenes
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Preguntar si existen pruebas de nivel
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
Jak liczne są grupy?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Preguntar por las instalaciones del centro
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Pořádáte exkurze?
Preguntar si el centro organiza excursiones
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Pedir información sobre financiación
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Indicar que necesitas ayuda financiera
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
školné
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
životní náklady
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
péče o dítě
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación