Chino | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
我想要进入大学学习。
Indicar que quieres matricularte
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
我想要申请______________课程。
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
studia licencjackie
本科生
Tipo de matrícula
studia magisterskie
研究生
Tipo de matrícula
studia doktoranckie
博士生
Tipo de matrícula
studia dzienne
全日制
Tipo de matrícula
studia zaoczne
非全日
Tipo de matrícula
studia przez internet
网上课程
Tipo de matrícula
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
(jeden) semestr
一学期
Duración de la estancia en la universidad de destino
cały rok akademicki
一学年
Duración de la estancia en la universidad de destino
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
请问学生工作有什么限制?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
我需要提供材料原件还是复印件?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
请问该所大学的入学要求是什么?
Para la solicitud de acceso a la universidad
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
请问大学能保证我的住宿吗?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
课程内容涵盖实习吗?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
对【语言】的要求是什么?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
Jak działa system ______ ?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Pedir información sobre el sistema
punktowy
学分制
Tipo de sistema
oceniania
打分制
Tipo de sistema
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
这里的教学风格是什么样的?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
这里有_____________?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
wykłady
讲座
Tipo de clase
ćwiczenia/seminaria
研讨会
Tipo de clase
konsultacje
个别辅导
Tipo de clase
konferencje
会议
Tipo de clase
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
暑期学校提供哪些课程呢?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
Kiedy odbywają się egzaminy?
考试何时举行?
Preguntar por el periodo de exámenes
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
大学里有体育馆吗?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
我如何加入学生组织?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
我在这里可以学习什么语言?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
有没有水平测试来评估我的水平?
Preguntar si existen pruebas de nivel
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
您有课程的详细介绍吗?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
Jak liczne są grupy?
一个班级里最多有多少个学生?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
贵校都有哪些设施?
Preguntar por las instalaciones del centro
Czy szkoła organizuje wycieczki?
请问你们安排郊游吗?
Preguntar si el centro organiza excursiones
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
你们提供哪些项目呢?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
我想了解关于助学金的信息。
Pedir información sobre financiación
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
有哪些组织可以资助我的学习?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Indicar que necesitas ayuda financiera
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
学费
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
生活费用
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
儿童托管
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
请问有哪些奖学金?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación