Español | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Indicar que quieres matricularte
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Me quiero matricular _______________.
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
studia licencjackie
en un grado
Tipo de matrícula
studia magisterskie
en un posgrado
Tipo de matrícula
studia doktoranckie
en un doctorado
Tipo de matrícula
studia dzienne
a tiempo completo
Tipo de matrícula
studia zaoczne
a tiempo parcial
Tipo de matrícula
studia przez internet
a distancia
Tipo de matrícula
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
(jeden) semestr
un semestre
Duración de la estancia en la universidad de destino
cały rok akademicki
un curso académico
Duración de la estancia en la universidad de destino
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Para la solicitud de acceso a la universidad
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
Jak działa system ______ ?
¿Cómo es el sistema _____________?
Pedir información sobre el sistema
punktowy
de créditos
Tipo de sistema
oceniania
de notas
Tipo de sistema
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
¿Hay ______________?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
wykłady
clases teóricas
Tipo de clase
ćwiczenia/seminaria
seminarios
Tipo de clase
konsultacje
tutorías
Tipo de clase
konferencje
conferencias
Tipo de clase
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
Kiedy odbywają się egzaminy?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Preguntar por el periodo de exámenes
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
¿Hay pruebas de nivel?
Preguntar si existen pruebas de nivel
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
Jak liczne są grupy?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Preguntar por las instalaciones del centro
Czy szkoła organizuje wycieczki?
¿Organizan también excursiones?
Preguntar si el centro organiza excursiones
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
¿Qué programas ofertan?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Pedir información sobre financiación
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Indicar que necesitas ayuda financiera
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
matrícula
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
gastos personales
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
manutención de hijos menores
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
¿Qué becas puedo solicitar?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación