Húngaro | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Indicar que quieres matricularte
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
studia licencjackie
alapképzés
Tipo de matrícula
studia magisterskie
mesterképzés
Tipo de matrícula
studia doktoranckie
PhD
Tipo de matrícula
studia dzienne
nappali tagozatos
Tipo de matrícula
studia zaoczne
részidős
Tipo de matrícula
studia przez internet
online
Tipo de matrícula
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
(jeden) semestr
egy szemeszter
Duración de la estancia en la universidad de destino
cały rok akademicki
egy év
Duración de la estancia en la universidad de destino
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Para la solicitud de acceso a la universidad
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Az egyetem biztosít szállást is?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
Jak działa system ______ ?
Milyen a ____________ rendszer?
Pedir información sobre el sistema
punktowy
kredit
Tipo de sistema
oceniania
osztályzási
Tipo de sistema
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Milyen a tanítás stílusa?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Vannak_____________?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
wykłady
előadások
Tipo de clase
ćwiczenia/seminaria
szemináriumok
Tipo de clase
konsultacje
oktatói órák
Tipo de clase
konferencje
konferenciák
Tipo de clase
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
Kiedy odbywają się egzaminy?
Mikor vannak a vizsgák?
Preguntar por el periodo de exámenes
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Van az egyetemen sportközpont?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Van szintfelmérő teszt?
Preguntar si existen pruebas de nivel
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
Jak liczne są grupy?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Preguntar por las instalaciones del centro
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Kirándulásokat is szerveznek?
Preguntar si el centro organiza excursiones
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Milyen programokat nyújtanak?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Pedir información sobre financiación
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Indicar que necesitas ayuda financiera
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
tandíj
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
megélhetési költségek
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
gyermekellátás
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación