Italiano | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Vorrei iscrivermi all'università.
Indicar que quieres matricularte
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
studia licencjackie
di laurea triennale
Tipo de matrícula
studia magisterskie
di laurea magistrale
Tipo de matrícula
studia doktoranckie
di dottorato
Tipo de matrícula
studia dzienne
a tempo pieno
Tipo de matrícula
studia zaoczne
part-time
Tipo de matrícula
studia przez internet
online
Tipo de matrícula
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
(jeden) semestr
un semestre
Duración de la estancia en la universidad de destino
cały rok akademicki
un anno accademico
Duración de la estancia en la universidad de destino
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Para la solicitud de acceso a la universidad
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
Jak działa system ______ ?
Come funziona il sistema di __________?
Pedir información sobre el sistema
punktowy
crediti
Tipo de sistema
oceniania
valutazione
Tipo de sistema
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Ci sono _______________?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
wykłady
lezioni frontali
Tipo de clase
ćwiczenia/seminaria
seminari
Tipo de clase
konsultacje
esercitazioni
Tipo de clase
konferencje
conferenze
Tipo de clase
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
Kiedy odbywają się egzaminy?
Quando si svolgono gli esami?
Preguntar por el periodo de exámenes
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
C'è un centro sportivo universitario?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Qual è il costo della vita a [città]?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Preguntar si existen pruebas de nivel
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
Jak liczne są grupy?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Preguntar por las instalaciones del centro
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Organizzate delle escursioni?
Preguntar si el centro organiza excursiones
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Che programmi offrite?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Pedir información sobre financiación
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Indicar que necesitas ayuda financiera
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
le tasse universitarie
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
le spese di sostentamento
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
i servizi per l'infanzia
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación